ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Đến với nhau là bước khởi đầu,cùng làm việc mới là phát triển,giữ được nhau mới là thành công. Các chuyên gia của chúng tôi cam kết bắt cầu hôm nay siêu chuẩn. Anh am nhanh tay lấy số kiểu lỡ!

ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC 600.000 VNĐ

 Để nhận được số các bạn cần nạp 600.000 VNĐ vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra bạn sẽ nhìn thấy và các bạn chỉ việc chiến thôi!

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

A/E LIÊN HỆ KHUNG CHÁT KHI NẠP THẺ BỊ LỖI

  NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ Ở ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!
 12/11/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Miss
 11/11/2018  Đầu 3 Đuôi 6  Miss
 10/11/2018  Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8 Đuôi 4 
 09/11/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6 Đuôi 9 
08/11/2018  Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7 Đuôi 9 
 07/11/2018  Đầu 1 Đuôi 1  Win Đầu 1 Đuôi 1
 06/11/2018  Đầu 5 Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
05/11/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4 
 04/11/2018  Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4 Đuôi 4 
 03/11/2018 Đầu 3 Đuôi 2  Win Đầu 3 Đuôi 2
 02/11/2018  Đầu 7 Đuôi 4  Miss
 01/11/2018  Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
31/10/2018   Đầu 3 Đuôi 5  Win  Đầu 3 Đuôi 5
 30/10/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Miss
 29/10/2018  Đầu 8 Đuôi 5  Miss
28/10/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Miss
 27/10/2018  Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4 
 26/10/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3
 25/10/2018  Đầu 7 Đuôi 5  Miss
 24/10/2018 Đầu 0 Đuôi 3 Win Đầu 0 Đuôi 3 
 23/10/2018  Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2 
 22/10/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Miss
 21/10/2018 Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2
20/10/2018  Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8 
 19/10/2018  Đầu 1 Đuôi 4  Win Đầu 1 Đuôi 4
 18/10/2018   Đầu 7 Đuôi 4  Miss
 17/10/2018  Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
16/10/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Miss
15/10/2018  Đầu 6 Đuôi 7  Miss
 14/10/2018  Đầu 1 Đuôi 4 Miss
 13/10/2018  Đầu 5 Đuôi 3  Miss
 12/10/2018  Đầu 7 Đuôi 9 Miss
 11/10/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Miss
 10/10/2018  Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3 
 09/10/2018  Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3 Đuôi 5 
 08/10/2018  Đầu 6 Đuôi 2 Win Đuôi 2 
 07/10/2018  Đầu 3 Đuôi 9 Win Đầu 3 Đuôi 9 
06/10/2018  Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
 05/10/2018  Đầu 2 Đuôi 6 Win Đầu 2 Đuôi 6 
04/10/2018  Đầu 3 Đuôi 4 Win Đầu 3 Đuôi 4 
 03/10/2018  Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3 Đuôi 7
 02/10/2018  Đầu 2 Đuôi 5  Miss
 01/10/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5 
 30/09/2018 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
 29/09/2018  Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
28/09/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6 
27/09/2018 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
 26/09/2018  Đầu 2 Đuôi 2  Win Đầu 2 Đuôi 2
 25/09/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4 
24/09/2018  Đầu 3 Đuôi 9 Miss
 23/09/2018  Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
 22/09/2018 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7 Đuôi 8 
21/09/2018  Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1 
 20/09/2018  Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 Đuôi 6
19/09/2018  Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
 18/09/2018  Đầu 2 Đuôi 0 Win Đầu 2 Đuôi 0 
 17/09/2018  Đầu 0 Đuôi 3 Win Đuôi 3
 16/09/2018  Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3 
 15/09/2018  Đầu 9 Đuôi 5  Miss
 14/09/2018  Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8 
 13/09/2018   Đầu 7 Đuôi 1  Miss
12/09/2018  Đầu 6 Đuôi 2  Miss
 11/09/2018  Đầu 0 Đuôi 5  Miss
 10/09/2018  Đầu 7 Đuôi 2  Miss
 09/09/2018  Đầu 3 Đuôi 0  Miss
 08/09/2018  Đầu 7 Đuôi 7  Miss
 07/09/2018  Đầu 2 Đuôi 4  Miss
 06/09/2018  Đầu 6 Đuôi 6  Win Đầu 6
 05/09/2018   Đầu 5 Đuôi 9  Miss
 04/09/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Miss
 03/09/2018  Đầu 5 Đuôi 8  Miss
 02/09/2018  Đầu 7 Đuôi 4 Miss
 01/09/2018 Đầu 1 Đuôi 2 Win Đầu 1
 31/08/2018  Đầu 6 Đuôi 7  Win Đầu 6 Đuôi 7
 30/08/2018  Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0 
 29/08/2018  Đầu 8 Đuôi 7  Win Đầu 8 Đuôi 7
 28/08/2018  Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7 
 27/08/2018  Đầu 8 Đuôi 6  Win Đầu 8
 26/08/2018  Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1 
 25/08/2018  Đầu 7 Đuôi 8  Miss
 24/08/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Miss
 23/08/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Miss
22/08/2018  Đầu 0 Đuôi 3  Win Đuôi 3 
 21/08/2018  Đầu 4 đuôi 1  Miss
 20/08/2018  Đầu 2 đuôi 9  Miss
 19/08/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9 
 18/08/2018  Đầu 4 Đuôi 6 Miss
 17/08/2018  Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7
 16/08/2018  Đầu 5 Đuôi 3  Miss
 15/08/2018  Đầu 6 Đuôi 2  Win Đầu 6 Đuôi 2
 14/08/2018  Đầu 7 Đuôi 3 Miss
 13/08/2018  Đầu 5 Đuôi 9  Win Đuôi 9
 12/08/2018  Đầu 2 Đuôi 5  Miss
 11/08/2018  Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0 
10/08/2018   Đầu 4 Đuôi 7  Miss
 09/08/2018  Đầu 1 Đuôi 7  Win Đầu 1 Đuôi 7
 08/08/2018  Đầu 2 Đuôi9 Win Đầu 2 Đuôi 9 
 07/08/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Win Đầu 2 Đuôi 3
 06/08/2018  Đầu 6 Đuôi 4 Win Đuôi 4 
 05/08/2018  Đầu 5 Đuôi 6  Miss
 04/08/2018  Đầu 2 Đuôi 4  Win Đầu 2 Đuôi 4
 03/08/2018 Đầu 9 Đuôi 8  Miss
 02/08/2018  Đầu 3 Đuôi 8  Win  Đầu 3 Đuôi 8
01/08/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8
 31/07/2018  Đầu 8 Đuôi 5  Miss
 30/07/2018  Đầu 7 Đuôi 2  Win Đầu 7 Đuôi 2
 29/07/2018  Đầu 9 Đuôi 2  Win Đầu 9 Đuôi 2
28/07/2018  Đầu 5 Đuôi 6  Miss
 27/07/2018   Đầu 3 Đuôi 1 Win  Đầu 3 Đuôi 1 
 26/07/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
 25/07/2018   Đầu 3 Đuôi 3 Miss
24/07/2018  Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0 
 23/07/2018  Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
 22/07/2018  Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
 21/07/2018   Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6 Đuôi 8
20/07/2018   Đầu 4 Đuôi 9  Win Đầu 4 Đuôi 9
 19/07/2018  Đầu 1 Đuôi 7  Win Đầu 1 Đuôi 7
 18/07/2018   Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6 Đuôi 9 
 17/07/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Win Đầu 2 Đuôi 3
 16/07/2018  Đầu 7 Đuôi 1 Miss
 15/07/2018  Đầu 4 Đuôi 0  Win Đầu 4 Đuôi 0
 14/07/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
 13/07/2018  Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1 
 12/07/2018  Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5 
11/07/2018    Đầu 5 Đuôi 4  Win  Đầu 5 Đuôi 4
 10/07/2018   Đầu 5 Đuôi 7 Win  Đầu 5 Đuôi 7 
 09/07/2018  Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5 
08/07/2018  Đầu 6 Đuôi 4 Miss
07/07/2018  Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
 06/07/2018   Đầu 1 Đuôi 4 Win  Đầu 1 Đuôi 4 
05/07/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5 
04/07/2018  Đầu 4 Đuôi 8  Miss
03/07/2018  Đầu 1 Đuôi 6 Miss
 02/07/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Miss
01/07/2018  Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 30/06/2018  Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2 
 29/06/2018  Đầu 4 Đuôi 8  Miss
 28/06/2018   Đầu 9 Đuôi 4   Win Đầu 9 Đuôi 4
 27/06/2018   Đầu 9 Đuôi 8  Win Đầu 9 Đuôi 8
 26/06/2018  Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2 
 25/06/2018  Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3 
 24/06/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Miss
 23/06/2018  Đầu 0 Đuôi 6  Win Đuôi 6
 22/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 
21/06/2018  Đầu 2 Đuôi 6  Miss
 20/06/2018  Đầu 9 Đuôi 2  Miss
 19/06/2018  Đầu 5 Đuôi 7  Miss
 18/06/2018  Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3
 17/06/2018  Đầu 2 Đuôi 9  Miss
16/06/2018  Đầu 2 Đuôi 1  Miss
15/06/2018  Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5 
 14/06/2018  Đầu 3 Đuôi 4 Miss
13/06/2018  Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3 Đuôi 7
12/06/2018  Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 
 11/06/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4 
10/06/2018  Đầu 0 Đuôi 3  Win Đầu 0 Đuôi 3
 09/06/2018  Đầu 6 Đuôi 3  Miss
 08/06/2018  Đầu 2 Đuôi 0  Miss
 07/06/2018  Đầu 7 Đuôi 8  Miss
 06/06/2018 Đầu 0 Đuôi 3  Miss
 05/06/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Miss
 04/06/2018 Đầu 4 Đuôi 7  Miss
03/06/2018  Đầu 6 Đuôi 3  Miss
02/06/2018  Đầu 1 Đuôi 8 Miss
 01/06/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Miss

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *