ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Đến với nhau là bước khởi đầu,cùng làm việc mới là phát triển,giữ được nhau mới là thành công. Các chuyên gia của chúng tôi cam kết bắt cầu hôm nay siêu chuẩn. Anh am nhanh tay lấy số kiểu lỡ!

ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC 600.000 VNĐ

 Để nhận được số các bạn cần nạp 600.000 VNĐ vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra bạn sẽ nhìn thấy và các bạn chỉ việc chiến thôi!

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01673710737

 NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ Ở ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
  Hệ thống đang tiến hành bảo trì các dịch vụ sẽ tạm dừng hoạt động  
17/03/2018   Đầu 3 Đuôi 6 Win  Đầu 3 Đuôi 6 
 16/03/2018 Đầu 7 Đuôi 2 Miss
 15/03/2018  Đầu 6 Đuôi 3  Miss
 14/03/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
13/03/2018   Đầu 0  Đuôi 7 Win Đầu 0 – Đuôi 7
 12/03/2018   Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
11/03/2018 Đầu 7 Đuôi 1  Miss
 10/03/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Miss
 09/03/2018   Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2
 08/03/2018  Đầu 3 Đuôi 2 Miss
 07/03/2018  Đầu 4 Đuôi 3 Win Đuôi 3 
 06/03/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Miss
 05/03/2018  Đầu 4 Đuôi 2  Miss
 04/03/2018   Đầu 5 Đuôi 6  Miss
 03/03/2018   Đầu 7 Đuôi 1 Miss
02/03/2018  Đầu 3 Đuôi 5  Miss
01/03/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Miss
 28/02/2018  Đầu 5 Đuôi 7  Win Đầu 5 Đuôi 7
27/02/2018   Đầu 8 Đuôi 6 Win Đuôi 6
 26/02/2018  Đầu 3 Đuôi 9 Win Đầu 3 Đuôi 9
 25/02/2018  Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
 24/02/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Win Đầu 5 Đuôi 4
23/02/2018  Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4 Đuôi 4
22/02/2018  Đầu 6 Đuôi 5 Win  Đầu 6 Đuôi 5
 21/02/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5 Đuôi 9 
 20/02/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8
19/02/2018   Đầu 0  Đuôi 8 Win Đầu 0 – Đuôi 8
 15-18/02/2018  NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT
 14/02/2018   Đầu 7 Đuôi 1  Win  Đầu 7 Đuôi 1
 13/02/2018  Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
 12/02/2018  Đầu 5 Đuôi 7 Miss
11/02/2018  Đầu 3 Đuôi 2  Miss
 10/02/2018  Đầu 8 Đuôi 1  Win Đầu 8 Đuôi 1
 09/02/2018  Đầu 5 Đuôi 9  Miss
08/02/2018   Đầu 7 Đuôi 5 Win  Đầu 7 Đuôi 5
 07/02/2018 Đầu 8 Đuôi 7  Miss
 06/02/2018  Đầu 3 Đuôi 2  Miss
 05/02/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Miss
04/02/2018   Đầu 2 Đuôi 5  Miss
03/02/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Miss
02/02/2018 Đầu 3 Đuôi 2  Miss
 01/02/2018  Đầu 5 Đuôi 6  Win Đầu 5
 31/01/2018  Đầu 7 Đuôi 2  Miss
 30/01/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Win Đầu 2
29/01/2018  Đầu 6 Đuôi 9 Miss
28/01/2018 Đầu 5 Đuôi 0 Win Đầu 5
27/01/2018  Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 
26/01/2018  Đầu 2 Đuôi 6  Miss
25/01/2018  Đầu 6 – Đuôi 8  Win Đầu 6 – Đuôi 8
24/01/2018  Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đầu 5 – Đuôi 7 
23/01/2018  Đầu 4 Đuôi 3  Miss
22/01/2018  Đầu 3 Đuôi 2 Miss
21/01/2018   Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 – Đuôi 9
20/01/2018  Đầu 8 Đuôi 4  Miss
 19/01/2018  Đầu 3 Đuôi 7  Miss
18/01/2018  Đầu 6 Đuôi 9  Miss
 17/01/2108  Đầu 0 – Đuôi 9  Win Đầu 0 – Đuôi 9
 16/01/2108   Đầu 6 – Đuôi 6  Win Đầu 6 – Đuôi 6
 15/01/2108  Đầu 9 – Đuôi 8  Win Đầu 9 – Đuôi 8
 14/01/2018  Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2 – Đuôi 1
13/01/2018  Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6 – Đuôi 4
 12/01/2018  Đầu 9 – Đuôi 3  Miss
11/01/2018  Đầu 4-  Đuôi 9  Win Đầu 4 – Đuôi 9
 10/01/2018   Đầu 3 – Đuôi 7  Miss
 09/01/2018   Đầu 2 – Đuôi 4  Miss
 08/01/2018  Đầu 8 – Đuôi 5  Miss
 07/01/2018  Đầu 5 – Đuôi 6  Win Đầu 5
 06/01/2018  Đầu 9 – Đuôi 0  Miss
 05/01/2018   Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đầu 0 – Đuôi 5
04/01/2018  Đầu 2 – Đuôi 7  Miss
03/01/2018   Đầu 1 – Đuôi 7  Win Đầu 1 – Đuôi 7
 02/01/2018   Đầu 3 – Đuôi 1  Win Đầu 3 – Đuôi 1
 01/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đầu 6 – Đuôi 2
31/12/2017  Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đầu 5 – Đuôi 9
 30/12/2017  Đầu 7- Đuôi 3  Win  Đầu 7- Đuôi 3
 29/12/2017  Đầu 7- Đuôi 3  Win  Đầu 7- Đuôi 3
 28/12/2017  Đầu 3 – Đuôi 9  Miss
 27/12/2017  Đầu 1 – Đuôi 6  Win Đầu 1 – Đuôi 6
26/12/2017 Đầu 9 – Đuôi 2 Miss
25/12/2017  Đầu 3 – Đuôi 4  Miss
24/12/2017  Đầu  8 – Đuôi 6  Win Đầu  8- Đuôi 6
23/12/2017   Đầu 6 – Đuôi 9  Win Đầu 6 – Đuôi 9
 22/12/2017  Đầu 5 – Đuôi 6  Miss
21/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 8 Win Đầu 5 – Đuôi 8
20/12/2017  Đầu 6 – Đuôi 8 Win Đầu 6 – Đuôi 8 
 19/12/2017  Đầu 1 – Đuôi 8 Win Đầu 1 – Đuôi 8 
 18/12/2017  Đầu 6 – Đuôi 4  Miss
17/12/2017  Đầu 4 – Đuôi 8  Win Đầu 4 – Đuôi 9
 16/12/2017 Đầu 3 – Đuôi 1  Win Đầu 3 – Đuôi 1
15/12/2017   Đầu 6 – Đuôi 8  Win Đầu 6 – Đuôi 8
 14/12/2017  Đầu 4 Đuôi 9 Miss
 13/12/2017   Đầu 7- Đuôi 2 Win  Đầu 7- Đuôi 2 
 12/12/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đầu 4 – Đuôi 9
11/12/2017  Đầu 7- Đuôi 1 Miss
 10/12/2017 Đầu 7 – Đuôi 8  Win Đầu 7 – Đuôi 8
 09/12/2017  Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đầu 9 – Đuôi 2
 08/12/2017   Đầu  8- Đuôi 1 Win Đầu  8- Đuôi 1
 07/12/2017  Đầu 5 – Đuôi 3  Win Đầu 5 – Đuôi 3
 06/12/2017   Đầu 6 – Đuôi 4  Win Đầu 6 – Đuôi 4
 05/12/2017  Đầu 7 – Đuôi 7  Win Đầu 7 – Đuôi 7
 04/12/2017  Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3
 03/12/2017  Đầu 0 – Đuôi 9  Win Đầu 0 – Đuôi 9
 02/12/2017  Đầu 7 – Đuôi 0  Win Đầu 7 – Đuôi 0
01/12/2017  Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1 – Đuôi 6
 30/11/2017   Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đầu 5 – Đuôi 0
 29/11/2017  Đầu 7 – Đuôi 5 Win Đầu 7 – Đuôi 5
 28/11/2017  Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đầu 0 – Đuôi 5
27/11/2017 Đầu 0 – Đuôi 8  Miss
26/11/2017  Đầu 5 – Đuôi 7 Miss
 25/11/2017  Đầu 4 – Đuôi 6 Miss
24/11/2017  Đầu 6 – Đuôi 8  Win Đầu 6 – Đuôi 8
23/11/2017   Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đầu 6 – Đuôi 2 
22/11/2017  Đầu 5- Đuôi 9 Miss
 21/11/2017  Đầu 5 – Đuôi 6  Win Đầu 5 
 20/11/2017  Đầu 7 – Đuôi 4  Miss
19/11/2017  Đầu 6 – Đuôi 3  Win Đầu 6
 18/11/2017  Đầu 2 – Đuôi 7 Win Đầu 2 
 17/11/2017  Đầu 7 – Đuôi 5  Miss
16/11/2017  Đầu 5 -Đuôi 0 Win Đầu 5 -Đuôi 0
15/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Miss
14/11/2017  Đầu 1 – Đuôi 5 Miss
13/11/2017  Đầu 5 – Đuôi 6 Miss
 12/11/2017  Đầu 1 – Đuôi 9 Miss
11/11/2017   Đầu 7 – Đuôi 2 Miss
10/11/2017  Đầu 3 – Đuôi 0 Miss
 09/11/2017   Đầu 5- Đuôi 9  Miss
08/11/2017  Đầu 7- Đuôi 2  Miss
 07/11/2017  Đầu 4 – Đuôi 1 Miss
06/11/2017  Đầu 6 – Đuôi 5  Win  Đuôi 5
05/11/2017  Đầu 4- Đuôi 9 Miss
04/11/2017  Đầu 7- Đuôi 2 Miss
 03/11/2017  Đầu 3 – Đuôi 4 Win  Đầu 3 – Đuôi 4
 02/11/2017  Đầu 1 – Đuôi 8  Miss
 01/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Miss
 31/10/2017  Đầu 4 – Đuôi 3 Win  Đầu 4 – Đuôi 3
 30/10/2017  Đầu  8- Đuôi 7  Win  Đầu  8- Đuôi 7
29/10/2017  Đầu  7- Đuôi 0 Win  Đầu 7-Đuôi 0
28/10/2017  Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2 – Đuôi 4
27/10/2017  Đầu 2 – Đuôi 7  Win Đầu 2 – Đuôi 7
26/10/2017   Đầu  8- Đuôi 2 Win  Đầu  8- Đuôi 2
25/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 2 Win Đầu 2 – Đuôi 2
24/10/2017  Đầu 3 – Đuôi 4  Win  Đầu 3 – Đuôi 4
 23/10/2017  Đầu 9 – Đuôi 1 Win Đầu 9 – Đuôi 1
22/10/2017  Đầu 5 – Đuôi 3 Win Đầu 5 – Đuôi 3
 21/10/2017  Đầu 9 – Đuôi 5  Win Đầu 9 – Đuôi 5
 20/10/2017  Đầu 4 – Đuôi 1  Miss
19/10/2017   Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
18/10/2017  Đầu 7-Đuôi 0 Win  Đầu 7-Đuôi 0
 17/10/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Miss
16/10/2017  Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đầu 4 – Đuôi 9
15/10/2017   Đầu  8- Đuôi 5 Win Đầu  8- Đuôi 5
 14/10/2017  Đầu 3 – Đuôi 2  Win Đuôi 2
13/10/2017  Đầu 2 – Đuôi 8 Win Đầu 2 – Đuôi 8 
 12/10/2017  Đầu 2 – Đuôi 7  Miss
11/10/2017   Đầu 9 – Đuôi 0 Win Đầu 9 – Đuôi 0 
 10/10/2017   Đầu 7 – Đuôi 1  Win Đầu 7 – Đuôi 1
 09/10/2017  Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đầu 3 – Đuôi 7
08/10/2017 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0 – Đuôi 1
 07/10/2017  Đầu 3 – Đuôi 7  Miss
06/10/2017 Đầu 4 – Đuôi 2  Miss
05/10/2017 Đầu 5 – Đuôi 6 Win Đuôi 6 
04/10/2017  Đầu 9 – Đuôi 2  Miss
03/10/2017 Đầu 0 – Đuôi 7  Miss
02/10/2017 Đầu 6 – Đuôi 0  Miss
 01/10/2017 Đầu 1 – Đuôi 6   Miss
30/09/2017  Đầu 9 – Đuôi 8   Miss
29/09/2017  Đầu 2 – Đuôi 5  Miss
28/09/2017  Đầu 9 – Đuôi 6 Win Đầu 9 – Đuôi 6
27/09/2017  Đầu  7- Đuôi 7 Win Đầu  7- Đuôi 7
26/09/2017  Đầu 4 – Đuôi 3  Win Đầu 4 – Đuôi 3
25/09/2017  Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9
 24/09/2017  Đầu 5- Đuôi 2 Win Đầu 5- Đuôi 2
 23/09/2017  Đầu 2 – Đuôi 5  Miss
22/09/2017  Đầu  8- Đuôi 7 Win Đầu  8- Đuôi 7
21/09/2017  Đầu 4 – Đuôi 8 Miss
 20/09/2017  Đầu  7- Đuôi 3 Win Đầu  7- Đuôi 3 
 19/09/2017   Đầu 4 – Đuôi 6 Win Đầu 4 – Đuôi 6
18/09/2017  Đầu 0- Đuôi 1  Win Đầu 0- Đuôi 1
 17/09/2017  Đầu 1- Đuôi 2 Win Đầu 1- Đuôi 2 
 16/09/2017   Đầu 8 – Đuôi 5  Win Đầu 8 – Đuôi 5 
 15/09/2017  Đầu 8 – Đuôi 7  Miss
 14/09/2017  Đầu 4 – Đuôi 0  Win Đầu 4 – Đuôi 0 
 13/09/2017  Đầu 5 – Đuôi 6 Miss
12/09/2017   Đầu  9- Đuôi 5  Win Đầu  9- Đuôi 5
11/09/2017  Đầu 1- Đuôi 9  Win Đầu 1- Đuôi 9
10/09/2017   Đầu  9- Đuôi 3 Win Đầu  9- Đuôi 3
 09/09/2017  Đầu 1- Đuôi 5  Win Đầu 1- Đuôi 5 
08/09/2017  Đầu  3- Đuôi 0 Win Đầu  3- Đuôi  0
 07/09/2017  Đầu  6- Đuôi 3  Win Đầu 6- Đuôi 3
 06/09/2017 Đầu  6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9 
05/09/2017  Đầu 5- đuôi 9 Win Đầu 5- Đuôi 9
04/09/2017  Đầu  5- Đuôi  7 Win Đầu  5- Đuôi  7 
03/09/2017 Đầu  7- Đuôi  1  Win Đầu  7- Đuôi  1
02/09/2017  Đầu  3- Đuôi  1 Win Đầu  3- Đuôi  1
 01/09/2017 Đầu  8- Đuôi  9 Win Đầu  8- Đuôi  9
 31/08/2017 Đầu 5- đuôi 4 Win Đầu  5- Đuôi  4
30/08/2017  Đầu 0- đuôi 3 Win Đầu  0- Đuôi  3 
 29/08/2017  Đầu  9- Đuôi  8 Win Đầu 9- Đuôi 8 
 28/08/2017 Đầu 5- đuôi 0 Win Đầu 5
 27/08/2017 Đầu 8- đuôi 6 Win Đầu  8- Đuôi  6
  26/08/2017 Đầu 0- Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3 
 25/08/2017 Đầu  9- Đuôi  9 Win Đầu  9- Đuôi  9
  24/08/2017  Đầu 4- đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 23/08/2017   Đầu 4- đuôi 5 Miss
 22/08/2017  Đầu 4- đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
  21/08/2017  Đầu 8- đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
 20/08/2017  Đầu 0 – Đuôi 9 Win Đầu 0 – Đuôi 9
19/08/2017  Đầu 5- đuôi 8 Miss
18/08/2017  Đầu 1- đuôi 2 Miss
 17/08/2017  Đầu 3- đuôi 9  Miss
16/08/2017 Đầu 8- đuôi 7 Win Đầu 8 
15/08/2017   Đầu 9- đuôi 8  Miss
 14/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 5  Win Đầu 2 – Đuôi 5
13/08/2017 Đầu 7- đuôi 8 Miss
12/08/2017 Đầu 6- Đuôi 6 Win Đầu 6 – Đuôi 6
 11/08/2017  Đầu 6- đuôi 5  Miss
10/08/2017 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5
 09/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1 – Đuôi 6
 08/08/2017  Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3
 07/08/2017  Đầu 2 – Đuôi 3  Win Đầu 2 – Đuôi 3
 06/08/2017  Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
 05/08/2017 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
04/08/2017  Đầu 0 – Đuôi 8 Win  Đầu 0 – Đuôi 8
03/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 3 Win Đầu 1 – Đuôi 3
 02/08/2017  Đầu 7 – Đuôi 1  Miss
 01/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 5  Win Đầu 6 – Đuôi 5
 31/07/2017  Đầu 4 – Đuôi 7  Win Đầu 4 – Đuôi 7
 30/07/2017  Đầu 7 – Đuôi 0  Win Đầu 7 – Đuôi 0
 29/07/2017   Đầu 3 – Đuôi 0  Win Đầu 3 – Đuôi 0
 28/07/2017  Đầu 3 – Đuôi 9  Win Đầu 3 – Đuôi 9
27/07/2017  Đầu 3 – Đuôi 3  Win Đầu 3 – Đuôi 3
26/07/2017 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7
25/07/2017  Đầu 6- Đuôi 4 Win  Đầu 6- Đuôi 4
 24/07/2017  Đầu 3- Đuôi 7 Win Đầu 3- Đuôi 7
 23/07/2017 Đầu 2- Đuôi 0 Win Đầu 2 – Đuôi 0
 22/07/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
 21/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6 – Đuôi 4 
 20/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3 
19/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đầu 3 – Đuôi 7
18/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6 – Đuôi 6
17/07/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win  Đuôi 8
16/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 – Đuôi 9
15/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
14/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6
13/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
12/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1 – Đuôi 2
11/07/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win  Đuôi 0
10/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4- Đuôi 7
09/07/2017  Đầu 7 – Đuôi 3  Win  Đuôi 3
08/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6
07/07/2017  Đầu 9 – Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4
 06/07/2017  Đầu 0 – Đuôi 2   Win  Đuôi 2
 05/07/2017  Đầu 1 – Đuôi 6  Win Đầu 1- Đuôi 6
04/07/2017  Đầu 3 – Đuôi 8  Win  Đuôi 8
 03/07/2017  Đầu 5 – Đuôi 6  Win  Đuôi 6
 02/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
 01/07/2017  Đầu 8 – Đuôi 1  Win  Đuôi 1
29/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1
28/06/2017  Đầu 5 – Đuôi 4 Win  Đuôi 4 
27/06/2017  Đầu 0 – Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3 
26/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 7  Win Đầu 2 – Đuôi 7
25/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 6 Win Đầu 9 – Đuôi 6
24/06/2017  Đầu 6 – Đuôi 1  Win Đầu 6 – Đuôi 1
23/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 3  Win Đầu 2 – Đuôi 3
22/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
21/06/2017  Đầu 7 – Đuôi 2 Win Đầu 7 – Đuôi 2
20/06/2017 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
19/06/2017 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
18/06/2017 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
17/06/2017 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4
16/06/2017 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
15/06/2017 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7
14/06/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đuôi 9
13/06/2017 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6
12/06/2017 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
11/06/2017 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
10/06/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6  Đuôi 9
09/06/2017 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
08/06/2017 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
07/06/2017 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7
 06/06/2017 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3
 05/06/2017 Đầu 1 Đuôi 5 Miss
 04/06/2017  Đầu 9 Đuôi 5 Win Đuôi 5
 03/06/2017 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu 4 Đuôi 6 
 02/06/2017 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6 
 01/06/2017 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *