DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP

DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP

Bạn là người yêu lô kết đề mà không biết nên đánh con gì để ăn lô đề.Bây giờ các bạn không phải lo lắng về điều đó vì đã có chúng tôi tìm cầu lô và đề giúp các bạn. Các bạn chỉ cần lấy số và mang tiền về nhà!

DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP 1.000.000 VNĐ

Để nhận được số các bạn cần nạp 1.000.000 VNĐ vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra bạn sẽ nhìn thấy và các bạn chỉ việc chiến thôi!

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01673710737

 NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ Ở ĐÂY     

THỒNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP
NGÀY DÀN LÔ 2 NHÁY KẾT QUẢ
HÔM NAY
   Hệ thống đang tiến hành bảo trì các dịch vụ sẽ tạm dừng hoạt động 
 17/03/2018  38-62  Win 38-62
 16/03/2018  87-54  Win 87-54
 15/03/2018  06-12  Win 06×3-12
 14/03/2018  25-35  Win 25-35
 13/03/2018  46-04  Win 46×2-04
 12/03/2018  76-67  Win 76-67×2
 11/03/2018  73-97  Win 73×2-97
 10/03/2018  13-09  Win 13-09×2
 09/03/2018  63-38  Win 63-38
 08/03/2018  72-27  Miss
 07/03/2018  14-42  Win 14×2-42
 06/03/2018  91-47  Win 91
 05/03/2018  96-72  Win 96×3-72
 04/03/2018  84-58  Win 84-58×2
 03/03/2018  09-19  Win 09-19×3
 02/03/2018  63-70  Miss
 01/03/2018  39-82  Win 82
 28/02/2018  43-26  Miss
 27/02/2018  76-46  Win 76-46×2
 26/02/2018  19-45  Miss
 25/02/2018  78-28  Miss
 24/02/2018  08-73  Win 08
 23/02/2018  13-03  Miss
 22/02/2018  24-34  Win 24×2-34×2
 21/02/2018  56-18  Miss
 20/02/2018  13-83  Win 13-83×2
 19/02/2018  71-82  Win 71-82×2
 15-18/02/2018  NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT
 14/02/2018  50-15  Win 50-15×2
 13/02/2018  53-49  Win 53-49×2
 12/02/2018  37-81  Miss
 11/02/2018  27-37  Win 27-37×3
 10/02/2018  50-05  Win 50-05×2
 09/02/2018  36-27  Miss
 08/02/2018  58-75  Win 75
 07/02/2018  21-39  Miss
 06/02/2018  60-85  Win 60-85
 05/02/2018  38-76  Miss
 04/02/2018  54-61  Miss
 03/02/2018  53-75  Win 75
 02/02/2018  68-13  Win 68
 01/02/2018  51-28  Win 51
 31/01/2018  27-30  Win 27
 30/01/2018 31-86  Win 31
 29/01/2018  72-45  Win 72×3-45×2
 28/01/2018  56-03  Miss
 27/01/2018  27-34  Win 34
 26/01/2018  47-98  Win 47
 25/01/2018  32-18  Win 32×2
 24/01/2018  35-12  Win 35-12×2
 23/01/2018  38-51  Miss
 22/01/2018  69-73  Miss
 21/01/2018   62-47  Win 62×2
 20/01/2018  91-51  Win 91-51×2
 19/01/2018  30-64  Miss
 18/01/2018  39-91  Win 39×2-91×3
 17/01/2108  62-81  Miss
 16/01/2108  31-29  Win 29
 15/01/2108  16-96  Miss
 14/01/2018  18-68  Win 68
 13/01/2018  56-03  Win 56×2
 12/01/2018  83-32  Win 83
 11/01/2018  39-52  Win 39-52
 10/01/2018  47-94  Miss
 09/01/2018  67-31  Win 67
 08/01/2018  25-37  Win 37
 07/01/2018  97-26  Miss
 06/01/2018  32-26  Win 32-26×3
 05/01/2018  76-19  Miss
 04/01/2018  23-14  Win 14×2
 03/01/2018  17-74  Win 17-74×2
 02/01/2018  42-29  Miss
 01/01/2018  15-65  Win 15
 31/12/2017  36-21  Win 36-21
 30/12/2017  16-89  Win 89
 29/12/2017  48-75  Win 48×2
 28/12/2017  01-27  Win 27
 27/12/2017  65-31  Win 65
 26/12/2017  89-18  Win 89×2-18
 25/12/2017  92-75  Win 92-75×3
 24/12/2017  52-90  Win 52×2-90×3
 23/12/2017  91-59  Win 91-59×2
 22/12/2017  74-45  Win 74-45×2
 21/12/2017  93-32  Win 93-32×2
 20/12/2017  41-67  Win 41-67×2
 19/12/2017  32-12  Win 32-12×2
 18/12/2017  87-51  Win 87×2-51×3
 17/12/2017  52-24  Miss
 16/12/2017  59-20  Miss
 15/12/2017  63-74 Miss
 14/12/2017  18-79  Miss
 13/12/2017  78-19  Win 19
 12/12/2017  15-49  Win 15-49
 11/12/2017  52-19  Win 52-19×2
 10/12/2017  48-29  Miss
 09/12/2017  75-19  Win 19
 08/12/2017  12-83  Win 12×2-83×3
 07/12/2017  42-27  Win 42-27×2
 06/12/2017  32-84  Win 84
 05/12/2017  21-10  Win 21×2-10
 04/12/2017  08-36  Win 08-36×2
 03/12/2017  37-65  Win 65
 02/12/2017  59-68  Win 59-68
 01/12/2017  72-43  Win 43
 30/11/2017  64-71  Miss
 29/11/2017  48-75  Win 75
 28/11/2017  26-64  Miss
 27/11/2017  52-07  Win 52
 26/11/2017  20-42  Win 20×2-42
 25/11/2017  18-25  Win 18-25×2
 24/11/2017 69-97  Miss
 23/11/2017  87-57   Win 87×2-57
 22/11/2017  61-19  Win 61-19×3
 21/11/2017  85-68  Win  68
 20/11/2017  85-52  Win 85-52×2
 19/11/2017  64-98  Miss
 18/11/2017  56-55  Win 56-55×3
 17/11/2017  69-85  Miss
 16/11/2017  46-28  Win 46
 15/11/2017   41-27  Miss
 14/11/2017  59-76  Win 76
 13/11/2017  47-26  Win 47
 12/11/2017  84-66  Win 84-66×2
 11/11/2017  18-80  Win 18-80×2
 10/11/2017  69-92  Win 69
 09/11/2017  13-09  Miss
 08/11/2017   44-27  Win 44
 07/11/2017  95-07  Win 95
 06/11/2017  07-47  Win 07-47×3
 05/11/2017  80-57  Miss
 04/11/2017  02-84  Win 02-84×2
 03/11/2017  52-95  Win 52-95×2
 02/11/2017  50-05  Win 50-05
 01/11/2017  61-75  Miss
 31/10/2017  42-02  Win 42-02×2
 30/10/2017  63-17  Win 63-17
 29/10/2017  59-27  Win 59×2-27×2
  28/10/2017  05-68 Miss
 27/10/2017  43-25  Win 43×2-25×2
  26/10/2017   69-02  Miss
 25/10/2017 72-85   Win 72-85×2
 24/10/2017  93-68  Miss
 23/10/2017  73-88  Win 73×2-88×2
 22/10/2017  28-55  Win 28X2-55X3
 21/10/2017  75-27  Win 75×2-27×2
 20/10/2017  67-59  Win 67×2-59×2
 19/10/2017  74-83  Win 74×2-83×2
 18/10/2017  35-70  Win 35×2-70×2
 17/10/2017  06-24  Win  06×2-24×2
 16/10/2017  54-12  Win 54×2-12×2
 15/10/2017  32-11  Miss
 14/10/2017  64-37  Win 64
 13/10/2017  35-06  Win 35
 12/10/2017  52-39  Miss
 11/10/2017   65-08  Win 65×2
 10/10/2017  86-20  Win 86
 09/10/2017  74-25  Win 74×2-25×2
 08/10/2017  52-72  Miss
 07/10/2017  52-93  Win 52
 06/10/2017  05-13   Win 13
 05/10/2017  46-17  Win 46
 04/10/2017  62-35  Win 35
 03/10/2017  74-59   Miss
 02/10/2017  87-92  Miss
 01/10/2017  75-09  Miss
 30/09/2017 69-70  Miss
 29/09/2017  64-52  Win 52
 28/09/2017  77-86  Ăn 77×2-86×2
27/09/2017  78-32  Miss
  26/09/2017  36-24  Miss
 25/09/2017  09-67   Ăn 09×2,67×2
  24/09/2017  14-35   Ăn 14×2-35
 23/09/2017  73-23 Ăn  73×2-23×2
  22/09/2017  55-79 Ăn 55×2-79
 21/09/2017  12-04  Ăn 12
 20/09/2017  45-21  Ăn 45×2-21×2
 19/09/2017  69-54  Ăn 69×2-54×2
 18/09/2017  15-06 Ăn 15×2-06×2
 17/09/2017  43-30  Ăn 43×2-30×2
 16/09/2017  44-92  Ăn 44×2-92×2
 15/09/2017 92-01  Ăn 92×2-01×2
 14/09/2017  36-91  Ăn 36
 13/09/2017  24-99   Ăn 24×3-99×2
12/09/2017  90-96 Ăn  90×3-96×2
 11/09/2017  18-81  Ăn 18×2-81×2
 10/09/2017  53-22  Ăn 53×2-22×2 
09/09/2017  22-53  Ăn 22×2-53×2
  08/09/2017  41-28  Ăn 41×2-28
 07/09/2017  16-74  Ăn 16×3-74×2
 06/09/2017  69-77  Ăn 69×2-77×2
 05/09/2017  52-60  Ăn  52×2-60×2
 04/09/2017  60-49  Ăn  60×2-49×2
 03/09/2017  31-10  Ăn 31×2-10×2
 02/09/2017  22-31  Ăn 22×2-31×2
01/09/2017  34×3-69×2  Ăn 34×3-69×2
 31/08/2017 67-83  Ăn 67×2-83×2
 30/08/2017  65-21  Ăn 65×2-21×2
 29/08/2017  40-73  Miss
28/08/2017 89-78   Ăn 89×2-78×2 
 27/08/2017  35-49  Ăn 35×2-49×2
 26/08/2017 99-52  Ăn 99×2-52×2
 25/08/2017  73-62  Miss
 24/08/2017  49-15  Ăn 49×2-15
 23/08/2017  09-87  Ăn 09-87
 22/08/2017  38-47 Ăn 38-47
 21/08/2017  32-57  Ăn 32-57
 20/08/2017  09-43 Ăn 09-43
 19/08/2017  14-84  Ăn 14×2-84×3
 18/08/2017  80-30  Ăn 80-30×2
 17/08/2017  33-53  Ăn 33×2-53
 16/08/2017  76-86  Ăn 76-86×2
 15/08/2017  79-91  Ăn 79×2-91×2
 14/08/2017  04-40  Ăn 04×2-40
 13/08/2017  37-52  Ăn 37×3-52
 12/08/2017  47-74  Ăn 47×2-74
 11/08/2017  65-76  Ăn 65×2-76×2
 10/08/2017  17-87 Ăn 17-87×2
 09/08/2017  57-59 Ăn 57×2-59 
 08/08/2017 63-93  Ăn 63-93×2 
 07/08/2017 21-57  Ăn 57 
 06/08/2017 23-83 Ăn 23×2-83
05/08/2017  62-75 Ăn 61×2-75×2
04/08/2017  08-81 Ăn 81×2-08×2
03/08/2017  23-31 Ăn 23-31×2
 02/08/2017  94-17 Ăn 94×2-17×2
 01/08/2017  78-85 Ăn 78×2-85
31/07/2017  03-47 Ăn  03-47
 30/07/2017 66-94  Ăn 66-94 
 29/07/2017  22-32  Ăn 22-32
 28/07/2017 66-47  Ăn 66-47
 27/07/2017  92-20 Ăn 92-20 
26/07/2017 28-34  Ăn 28-34
25/07/2017 36-70   Ăn 36-70×2  
 24/07/2017  30-31  Ăn 30×2-31×2
 23/07/2017  14-47  Ăn 14×2-47×2
 22/07/2017  13-59  Ăn 13×2-59×2
 21/07/2017  76-53  Ăn 76×2-53×2
 20/07/2017  67-74  Ăn 67×2-74×2
 19/07/2017  56-32  Ăn 56×2 32×2
 18/07/2017  68-84 Trượt
 17/07/2017  37-97   Ăn 37
 16/07/2017  74-53  Ăn 74×2-53
 15/07/2017  26-32   Ăn 26×2-32×2
 14/07/2017 40-54 Ăn 40-54
 13/07/2017  34-57  Ăn 34-57×2
 12/07/2017 19-60 Ăn 19×2-60×2
 11/07/2017  03-81 Ăn 03×2-81×2
 10/07/2017  46-96 Ăn 46×2-96×2
  09/07/2017 53-43 Ăn 53×2-43×2
 08/07/2017 19-43 Trượt
 07/07/2017 30-99 Ăn 30×2-99×2
 06/07/2017  19-95 Ăn 19×2-95×2
 05/07/2017  91-59 Ăn 91×2-59×2
 04/07/2017  89-26 Trượt
 03/07/2017  86-82 Ăn 86-82×2
 02/07/2017  79-10  Ăn 79-10
 01/07/2017  26-15   Ăn 26×2-15×2
 28/06/2017 65-73  Ăn 65-73
 29/06/2017 14-08    Ăn 14×2-08
 28/06/2017  07-54  Ăn 07×2-54
 27/06/2017  89-28  Ăn 28
 26/06/2017  54-41  Ăn 54×2-41×2
 25/06/2017  12-62  Ăn 12-62×3
 24/06/2017  25-02   Ăn 02-25
 23/06/2017  59-30  Ăn 59×2-30
 22/06/2017  72-93  Ăn  72×2-93×2
 21/06/2017  43-80  Ăn 43×2-80×2
 20/06/2017 65-25 Trượt
 19/06/2017  17-80  Ăn 80
 18/06/2017  74-20 Ăn 74
 17/06/2017 18-92   Ăn 18
 16/06/2017  67-30   Ăn 67-30
 15/06/2017 25-15 Ăn 25×3-15
 14/06/2017  54-28  Trượt
 13/06/2017  37-57 Ăn 37×2-57×2
 12/06/2017  46-85   Ăn 46
11/06/2017  51-68  Ăn 51
 10/06/2017  65-09   Ăn 09
09/06/2017  38-98  Ăn  38X2-98
 08/06/2017  65-20  Trượt
 07/06/2017  48-80  Ăn  48×2-80×2
 06/06/2017  62-28  Ăn 62-28
 05/06/2017  49-65  Ăn 49-65
04/06/2017  94-10 Ăn 94×2-10
03/06/2017  14-80 Ăn  14×2-80
02/06/2017 26-31  Trượt
01/06/2017 41-76  Trượt
31/05/2017 54-79 Ăn 54×2-79
30/05/2017 06-81  Ăn 06×2 81×2
29/05/2017 40-79  Trượt
28/05/2017 17-03  Ăn 17×2-03
27/05/2017 10-83   Ăn 10×2-83
26/05/2017 05-58  Trượt
25/05/2017 82-89  Ăn 82×2-89
24/05/2017 91-60  Ăn 91
23/05/2017 49-20 Trượt
22/05/2017 67-73 Trượt
21/05/2017 56-39 Ăn 39
20/05/2017 26-14 Ăn 26-14
19/05/2017 85-02 Ăn 02-85×3
18/05/2017 39-97 Ăn 39×3-97
17/05/2017 24-36 Ăn 24-36×2
16/05/2017 94-10 Ăn 94×3 10X2
15/05/2017 50-62 Ăn 62
14/05/2017 17-22 Ăn 17×2 22×2
13/05/2017  53-81 Ăn 53×2
12/05/2017 10-23 Ăn 10×2 23×2
11/05/2017 25-28 Ăn 25×2 28
10/05/2017 01-53 Ăn 01×2 53
09/05/2017 02-93 Ăn 02×2 93
08/05/2017 19-08 Ăn 19×2 08×3
07/05/2017 18-28 Ăn 18
06/05/2017 56-45 Ăn 45X2 56
05/05/2017 11-63 Ăn 15-63X2
04/05/2017 11-31 Ăn 11×2 31×2
03/05/2017 81-15 Ăn 81×2 15
02/05/2017 44-59 Ăn 44×2 59×2
01/05/2017 57-38 Ăn 57×2 38×4

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC SIÊU VIP

Bạn là người thích chơi lô đề mà không biết nên đánh con gì để ăn lô đề.Bây giờ các bạn không phải lo lắng về điều đó vì đã có chúng tôi tìm cầu lô và đề giúp các bạn.Mỗi ngày các bạn chỉ cần truy cập vào đây và tham gia soi cầu là các bạn sẽ nhận được con số đẹp nhất trong ngày

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC: 1.000.000 VNĐ

Để nhận được số các bạn cần nạp 1.000.000 VNĐ vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra bạn sẽ nhìn thấy và các bạn chỉ việc chiến thôi!

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )

 Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01673710737

 NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ Ở ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
  Hệ thống đang tiến hành bảo trì các dịch vụ sẽ tạm dừng hoạt động  
 17/03/2018 36   ĂN ĐỀ 
16/03/2018  49  ĂN ĐỀ 
15/03/2018  16 ĂN ĐỀ 
 14/03/2018  54 ĂN ĐỀ 
13/03/2018  34 Miss
12/03/2018  77   ĂN ĐỀ
 11/03/2018 29  ĂN ĐỀ 
10/03/2018  30  ĂN ĐỀ
09/03/2018  23  ĂN ĐỀ
 08/03/2018  98  ĂN ĐỀ
 07/03/2018  83  ĂN ĐỀ
 06/03/2018  52  Miss
05/03/2018  46  Miss
04/03/2018  71  Miss
 03/03/2018  86  ĂN ĐỀ 
02/03/2018  35  Miss
01/03/2018  28  ĂN ĐỀ
28/02/2018  57  ĂN ĐỀ
27/02/2018  36 ĂN ĐỀ 
 26/02/2018  39  ĂN ĐỀ
 25/02/2018  10  ĂN ĐỀ  
24/02/2018  54  ĂN ĐỀ 
 23/02/2018  44  ĂN ĐỀ 
22/02/2018  74  Miss
 21/02/2018  59   ĂN ĐỀ 
20/02/2018  28  ĂN ĐỀ  
 19/02/2018  08  ĂN ĐỀ 
 15-18/02/2018  NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT 
 14/02/2018  71  ĂN ĐỀ
 13/02/2018 98 Miss
 12/02/2018  57  Miss
 11/02/2018  83  Miss
 10/02/2018  81  ĂN ĐỀ 
09/02/2018  25  ĂN ĐỀ
 08/02/2018 59 Miss
07/02/2018  78 Miss
06/02/2018  32  Miss
 05/02/2018 56 Miss
04/02/2018  25 Miss
 03/02/2018  64  Miss
02/02/2018  73 ĂN ĐỀ
01/02/2018 51 ĂN ĐỀ 
31/01/2018  72  Miss
 30/01/2018  23  Miss
29/01/2018  69  Miss
28/01/2018 51 ĂN ĐỀ
 27/01/2018  12 Miss
26/01/2018  45 ĂN ĐỀ 
 25/01/2018 68   ĂN ĐỀ
 24/01/2018  62 Miss
23/01/2018  34 Miss
 22/01/2018  17 Miss
 21/01/2018 32 Miss
20/01/2018  68  Miss
19/01/2018  21  ĂN ĐỀ
18/01/2018  54  Miss
 17/01/2108  09  ĂN ĐỀ 
 16/01/2108  79  Miss
 15/01/2108  35 Miss
14/01/2018 14  Miss
13/01/2018  64 ĂN ĐỀ 
 12/01/2018  83  Miss
 11/01/2018  39  Miss
 10/01/2018 73 Miss
 09/01/2018 42  Miss
 08/01/2018  58  Miss
 07/01/2018  65  Miss
 06/01/2018  25 Miss
 05/01/2018  95 Miss
 04/01/2018  43  Miss
 03/01/2018  27  Miss
 02/01/2018 31 ĂN ĐỀ 
 01/01/2018  75 Miss
 31/12/2017  45  Miss
 30/12/2017  24 Miss
 29/12/2017 73 ĂN ĐỀ 
 28/12/2017  05 ĂN ĐỀ 
 27/12/2017  16  ĂN ĐỀ
 26/12/2017 42 Miss
 25/12/2017  63  ĂN ĐỀ
 24/12/2017  86  ĂN ĐỀ
 23/12/2017  74 Miss
22/12/2017  21  ĂN ĐỀ
 21/12/2017 58 ĂN ĐỀ
20/12/2017  25 Miss
 19/12/2017  18 ĂN ĐỀ 
 18/12/2017  75 ĂN ĐỀ
 17/12/2017  48 ĂN ĐỀ 
16/12/2017 46 Miss
 15/12/2017  98 Miss
14/12/2017  87   ĂN ĐỀ
 13/12/2017  72  ĂN ĐỀ 
 12/12/2017 49  ĂN ĐỀ
 11/12/2017  60 ĂN ĐỀ
10/12/2017 65  Miss
09/12/2017  56 Miss
 08/12/2017  37  Miss
07/12/2017  53 ĂN ĐỀ 
 06/12/2017  64 ĂN ĐỀ 
 05/12/2017  77 ĂN ĐỀ
 04/12/2017  25  Miss
 03/12/2017  65 Miss
02/12/2017  46  Miss
 01/12/2017  16 ĂN ĐỀ 
 30/11/2017  34 Miss
 29/11/2017  75 ĂN ĐỀ 
 28/11/2017 05  ĂN ĐỀ
 27/11/2017 11  ĂN ĐỀ 
 26/11/2017  09 ĂN ĐỀ 
 25/11/2017  80 ĂN ĐỀ 
 24/11/2017  68 ĂN ĐỀ 
 23/11/2017  74  ĂN ĐỀ
 22/11/2017  24 ĂN ĐỀ 
 21/11/2017  53 ĂN ĐỀ 
20/11/2017  37 ĂN ĐỀ 
19/11/2017  61 ĂN ĐỀ 
 18/11/2017  22  ĂN ĐỀ 
 17/11/2017  08  ĂN ĐỀ 
 16/11/2017  50  ĂN ĐỀ 
15/11/2017  98 ĂN ĐỀ 
 14/11/2017  97 ĂN ĐỀ 
13/11/2017  41 ĂN ĐỀ 
 12/11/2017 67  Miss
11/11/2017  93 ĂN ĐỀ  
10/11/2017  56  Miss
 09/11/2017  47  Miss
08/11/2017  89  Miss
07/11/2017  76  Miss
06/11/2017  74 ĂN ĐỀ 
 05/11/2017 12  Miss
04/11/2017 47 Miss
 03/11/2017 34  ĂN ĐỀ
02/11/2017  61  ĂN ĐỀ
01/11/2017  50  Miss
31/10/2017  43  ĂN ĐỀ
 30/10/2017  27  Miss
 29/10/2017  70  ĂN ĐỀ
28/10/2017  24  ĂN ĐỀ
27/10/2017 27  ĂN ĐỀ
26/10/2017 82  ĂN ĐỀ
25/10/2017 22 ĂN ĐỀ
24/10/2017  34  ĂN ĐỀ
23/10/2017  91  ĂN ĐỀ
22/10/2017  53  ĂN ĐỀ
21/10/2017  95 ĂN ĐỀ
20/10/2017  84  Miss
 19/10/2017  31  ĂN ĐỀ
18/10/2017  59 Miss
 17/10/2017  24 ĂN ĐỀ
16/10/2017 49 ĂN ĐỀ
 15/10/2017  63  Miss
14/10/2017 72  ĂN ĐỀ
13/10/2017 28  ĂN ĐỀ
12/10/2017  04  ĂN ĐỀ
11/10/2017  90  ĂN ĐỀ
10/10/2017  71   ĂN ĐỀ
09/10/2017  37  ĂN ĐỀ
 08/10/2017 01 ĂN ĐỀ
07/10/2017 65  Miss
06/10/2017 09   ĂN ĐỀ
05/10/2017 47 Miss
 04/10/2017  86   Miss
03/10/2017 48  ĂN ĐỀ
02/10/2017 07 ĂN ĐỀ
 01/10/2017 45  Miss
 30/09/2017 20  Miss
 29/09/2017  46  Miss
 28/09/2017 53  Miss
 27/09/2017  77  ĂN ĐỀ
26/09/2017 43  ĂN ĐỀ
 25/09/2017 39  ĂN ĐỀ 
 24/09/2017 52 ĂN ĐỀ 
23/09/2017  50  Miss
 22/09/2017 87  ĂN ĐỀ
 21/09/2017 70  ĂN ĐỀ
20/09/2017 73  ĂN ĐỀ
 19/09/2017  40  Miss
18/09/2017 01  ĂN ĐỀ
17/09/2017 12  ĂN ĐỀ
16/09/2017  85  ĂN ĐỀ
15/09/2017  56  ĂN ĐỀ
14/09/2017 40  ĂN ĐỀ
13/09/2017  60 ĂN ĐỀ
 12/09/2017  95   ĂN ĐỀ
11/09/2017 19  ĂN ĐỀ
10/09/2017  93 ĂN ĐỀ
09/09/2017 15  ĂN ĐỀ
  08/09/2017 30   ĂN ĐỀ
 07/09/2017  63  ĂN ĐỀ
 06/09/2017  09   Miss
 05/09/2017  54  Miss
04/09/2017 57   ĂN ĐỀ
03/09/2017 71  ĂN ĐỀ
02/09/2017  31  ĂN ĐỀ
01/09/2017 89  ĂN ĐỀ
31/08/2017  54  ĂN ĐỀ
30/08/2017  03  ĂN ĐỀ
 29/08/2017 20  Miss
28/08/2017  48 Miss
27/08/2017  86  ĂN ĐỀ
 26/08/2017 03  ĂN ĐỀ
25/08/2017 99  ĂN ĐỀ
24/08/2017 49  ĂN ĐỀ
23/08/2017  68  ĂN ĐỀ
22/08/2017 44  ĂN ĐỀ  
21/08/2017 81  ĂN ĐỀ 
20/08/2017 09 ĂN ĐỀ
19/08/2017 49 ĂN ĐỀ
18/08/2017 79 ĂN ĐỀ
17/08/2017 71 ĂN ĐỀ
16/08/2017 85 ĂN ĐỀ
15/08/2017 31 ĂN ĐỀ
14/08/2017 25 ĂN ĐỀ
13/08/2017 07 ĂN ĐỀ
12/08/2017 66 ĂN ĐỀ
11/08/2017 12  ĂN ĐỀ 
 10/08/2017  57  ĂN ĐỀ 
 09/08/2017 16 ĂN ĐỀ 
 08/08/2017  33 ĂN ĐỀ 
 07/08/2017 23 ĂN ĐỀ 
06/08/2017 63 ĂN ĐỀ
05/08/2017 83 ĂN ĐỀ 
 04/08/2017  08 ĂN ĐỀ 
 03/08/2017  13  ĂN ĐỀ
02/08/2017  80  ĂN ĐỀ
 01/08/2017  65  ĂN ĐỀ
31/07/2017  47  ĂN ĐỀ
30/07/2017  70   ĂN ĐỀ 
29/07/2017  30  ĂN ĐỀ 
28/07/2017  39   ĂN ĐỀ 
 27/07/2017  33 ĂN ĐỀ   
26/07/2017 67  ĂN ĐỀ  
25/07/2017 64  ĂN ĐỀ 
 24/07/2017 37  ĂN ĐỀ
23/07/2017  20 ĂN ĐỀ 
22/07/2017  81 ĂN ĐỀ 
21/07/2017  64  ĂN ĐỀ 
20/07/2017  33 ĂN ĐỀ 
19/07/2017 37 ĂN ĐỀ
18/07/2017 66 ĂN ĐỀ
17/07/2017 88 ĂN ĐỀ
16/07/2017 39 ĂN ĐỀ
15/07/2017 14 Miss
14/07/2017 66 ĂN ĐỀ
13/07/2017 31 ĂN ĐỀ
12/07/2017 12 ĂN ĐỀ
11/07/2017 10 ĂN ĐỀ
10/07/2017 47 ĂN ĐỀ
09/07/2017 93 ĂN ĐỀ
08/07/2017 86 ĂN ĐỀ
07/07/2017 94  ĂN ĐỀ
 06/07/2017  82  ĂN ĐỀ
05/07/2017 16  ĂN ĐỀ
 04/07/2017  48  ĂN ĐỀ
 03/07/2017  86  ĂN ĐỀ
02/07/2017 49  ĂN ĐỀ
 01/07/2017  36  Miss
29/06/2017 12 ĂN ĐỀ
28/06/2017 94 ĂN ĐỀ
27/06/2017 03 ĂN ĐỀ
26/06/2017 27 ĂN ĐỀ
25/06/2017 96 ĂN ĐỀ
24/06/2017 61 ĂN ĐỀ
23/06/2017 23 ĂN ĐỀ
22/06/2017 78 ĂN ĐỀ
21/06/2017 72 ĂN ĐỀ
20/06/2017 97 ĂN ĐỀ
19/06/2017 42 Miss
18/06/2017 76 ĂN ĐỀ
17/06/2017 44 ĂN ĐỀ
16/06/2017 80 ĂN ĐỀ
15/06/2017 71 ĂN ĐỀ
14/06/2017 09 ĂN ĐỀ
13/06/2017 61 ĂN ĐỀ
12/06/2017 55 ĂN ĐỀ
11/06/2017 21 ĂN ĐỀ
10/06/2017 69 ĂN ĐỀ
09/06/2017 92 ĂN ĐỀ
08/06/2017 54 Miss
07/06/2017 70 ĂN ĐỀ
06/06/2017 39 ĂN ĐỀ
05/06/2017 20 ĂN ĐỀ
04/06/2017 85 ĂN ĐỀ
03/06/2017 46 ĂN ĐỀ
02/06/2017 36 ĂN ĐỀ
01/06/2017 30 ĂN ĐỀ

BA CÀNG MIỀN BẮC VIP

BA CÀNG MIỀN BẮC VIP

Chúng tôi luôn miệt mài nghiên cứu tính toán thống kê chọn ra những con số chuẩn nhất! vip nhất đảm bảo cho các bạn ăn lớn mỗi ngày

BA CÀNG MIỀN BẮC VIP: 2.000.000 VNĐ

Để nhận được số các bạn cần nạp 2.000.000 VNĐ vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra bạn sẽ nhìn thấy và các bạn chỉ việc chiến thôi!

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )

✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

✔ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01673710737

 NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ Ở ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC
NGÀY BA CÀNG MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
  Hệ thống đang tiến hành bảo trì các dịch vụ sẽ tạm dừng hoạt động  
 17/03/2018  636  TRÚNG
 16/03/2018 049 TRÚNG 
 15/03/2018  416  TRÚNG
 14/03/2018  354  TRÚNG
 13/03/2018  735 Miss
 12/03/2018  577  TRÚNG
 11/03/2018  229 TRÚNG 
10/03/2018 830 TRÚNG 
 09/03/2018  423 TRÚNG
08/03/2018  998 TRÚNG  
 07/03/2018  983 TRÚNG 
 06/03/2018  060 TRÚNG
 05/03/2018  565 TRÚNG  
 04/03/2018  873 TRÚNG 
 03/03/2018  586 TRÚNG
02/03/2018  180 TRÚNG
 01/03/2018 228 TRÚNG 
 28/02/2018  657 TRÚNG 
 27/02/2018  366  TRÚNG  
 26/02/2018  039 TRÚNG  
 25/02/2018  510 TRÚNG 
24/02/2018  154 TRÚNG   
 23/02/2018  444 TRÚNG  
22/02/2018 965 TRÚNG 
 21/02/2018  059 TRÚNG 
 20/02/2018  528  TRÚNG 
 19/02/2018  908 TRÚNG 
15-18/02/2018   NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT
14/02/2018  871 TRÚNG
13/02/2018  352  Miss
12/02/2018  857 Miss
 11/02/2018  163 Miss
 10/02/2018  476  Miss
 09/02/2018  217  Miss
 08/02/2018  659 Miss
 07/02/2018  353 Miss
 06/02/2018  056  Miss
 05/02/2018  829 TRÚNG  
 04/02/2018  643 TRÚNG 
 03/02/2018  724  Miss
 02/02/2018 573 TRÚNG    
 01/02/2018  951 TRÚNG   
31/01/2018  387 Miss
 30/01/2018  729 TRÚNG  
 29/01/2018  547 TRÚNG 
28/01/2018 451 TRÚNG
 27/01/2018  583 TRÚNG   
 26/01/2018  445 TRÚNG  
 25/01/2018  568 TRÚNG 
 24/01/2018  657 TRÚNG
 23/01/2018  101 TRÚNG 
22/01/2018  614  Miss
 21/01/2018  139 TRÚNG
20/01/2018  463 TRÚNG  
19/01/2018  721 TRÚNG  
 18/01/2018  201 TRÚNG 
 17/01/2108  609  TRÚNG
 16/01/2108  766 TRÚNG   
15/01/2108  298 TRÚNG  
 14/01/2018  021 TRÚNG 
13/01/2018 264 TRÚNG
12/01/2018 485  Miss
 11/01/2018  149 TRÚNG 
10/01/2018  944 TRÚNG
 09/01/2018  062  TRÚNG
 08/01/2018  708  TRÚNG
 07/01/2018  393  Miss
06/01/2018  589 TRÚNG
 05/01/2018  105 TRÚNG  
 04/01/2018  154  Miss
 03/01/2018  935  Miss
 02/01/2018  827  Miss
 01/01/2018  442 Miss
31/12/2017  286 Miss
 30/12/2017  965  Miss
29/12/2017  590 Miss
 28/12/2017  351 Miss
 27/12/2017  347  Miss
 26/12/2017 209 Miss
 25/12/2017  354  Miss
 24/12/2017  537 Miss
23/12/2017  369 TRÚNG 
 22/12/2017  521  TRÚNG
21/12/2017  758 TRÚNG 
20/12/2017  568 TRÚNG  
 19/12/2017  818 TRÚNG 
 18/12/2017  375 TRÚNG
 17/12/2017  048 TRÚNG  
 16/12/2017  531 TRÚNG 
 15/12/2017  168 TRÚNG 
 14/12/2017 487   TRÚNG
 13/12/2017  272  TRÚNG 
12/12/2017  349  TRÚNG 
11/12/2017  260 TRÚNG 
 10/12/2017  478 TRÚNG
 09/12/2017  482 Miss
 08/12/2017 982  Miss
07/12/2017 953 TRÚNG 
 06/12/2017  527 Miss
05/12/2017  177 TRÚNG
 04/12/2017  833 TRÚNG 
 03/12/2017 486 Miss
 02/12/2017  870 TRÚNG
01/12/2017  516  TRÚNG
 30/11/2017  750 TRÚNG 
29/11/2017  375 TRÚNG
28/11/2017  205 TRÚNG
 27/11/2017 011 TRÚNG
26/11/2017 409 TRÚNG 
 25/11/2017 680 TRÚNG 
 24/11/2017 268 TRÚNG 
23/11/2017  062 TRÚNG 
 22/11/2017  824 TRÚNG 
 21/11/2017  753  TRÚNG 
 20/11/2017  137 TRÚNG 
19/11/2017  375  Miss
 18/11/2017  622 TRÚNG 
 17/11/2017  408 TRÚNG 
 16/11/2017  476  Miss
15/11/2017  335 Miss
14/11/2017  012 Miss
 13/11/2017  593 Miss
 12/11/2017  365  TRÚNG
11/11/2017  893 TRÚNG 
 10/11/2017  523  TRÚNG 
09/11/2017  327 TRÚNG 
08/11/2017  183 TRÚNG 
 07/11/2017  038 TRÚNG
06/11/2017 472  TRÚNG 
 05/11/2017  260  TRÚNG
04/11/2017  627 TRÚNG 
03/11/2017  134 TRÚNG 
02/11/2017  761 TRÚNG 
 01/11/2017 492 TRÚNG 
31/10/2017  743 TRÚNG
30/10/2017  687  TRÚNG
 29/10/2017  270   TRÚNG
28/10/2017  324   TRÚNG
 27/10/2017 627  TRÚNG
26/10/2017 282  TRÚNG
25/10/2017  622 TRÚNG 
24/10/2017 234  TRÚNG
23/10/2017  791 TRÚNG
22/10/2017  353 TRÚNG
21/10/2017 095 TRÚNG
 20/10/2017  732  TRÚNG
19/10/2017  389 MISS
18/10/2017 368 MISS
17/10/2017 472 MISS
16/10/2017  091    MISS
15/10/2017  684   MISS
14/10/2017  172  TRÚNG
13/10/2017  028   TRÚNG
 12/10/2017  604  TRÚNG
 11/10/2017 090  TRÚNG
10/10/2017 571  TRÚNG
09/10/2017  437 TRÚNG
 08/10/2017 801 TRÚNG
07/10/2017  424  TRÚNG
06/10/2017 468  Miss
05/10/2017 909 Miss
04/10/2017 379  TRÚNG
03/10/2017 648  TRÚNG
 02/10/2017 707  TRÚNG
01/10/2017  672  MISS
30/09/2017  985  MISS
29/09/2017 766  TRÚNG
28/09/2017  296  TRÚNG
 27/09/2017  624  MISS
26/09/2017 043   TRÚNG
 25/09/2017  239  TRÚNG
  24/09/2017  652  TRÚNG
23/09/2017 770  TRÚNG
  22/09/2017  587 TRÚNG
21/09/2017  470  TRÚNG
20/09/2017 873  TRÚNG
19/09/2017  546  TRÚNG
18/09/2017 601   TRÚNG
 17/09/2017 612  TRÚNG
16/09/2017  786 MISS
15/09/2017 956  TRÚNG
14/09/2017  140  TRÚNG
 13/09/2017  060  TRÚNG
12/09/2017 795  TRÚNG
11/09/2017 819  TRÚNG
10/09/2017 993  TRÚNG
09/09/2017 715  TRÚNG
 08/09/2017  730  TRÚNG
07/09/2017  363   TRÚNG
 06/09/2017 369   TRÚNG
05/09/2017 059  TRÚNG
04/09/2017  871  TRÚNG
 03/09/2017 371  TRÚNG
02/09/2017 731  TRÚNG
 01/09/2017 989  TRÚNG
31/08/2017 454  TRÚNG
30/08/2017  303  TRÚNG
29/08/2017 998  TRÚNG
 28/08/2017 755  TRÚNG
27/08/2017 105 MISS
26/08/2017 103  TRÚNG
25/08/2017 899  TRÚNG
24/08/2017  949  TRÚNG
23/08/2017 468  TRÚNG
 22/08/2017 744  TRÚNG
21/08/2017 981 TRÚNG
20/08/2017 509 TRÚNG
19/08/2017 649 TRÚNG
18/08/2017 279 TRÚNG
17/08/2017 271 TRÚNG
16/08/2017 985 TRÚNG
15/08/2017 631 TRÚNG
14/08/2017 225 TRÚNG
13/08/2017 407 TRÚNG
12/08/2017 966 TRÚNG
11/08/2017 312 TRÚNG
10/08/2017  757 TRÚNG
 09/08/2017  716 TRÚNG
 08/08/2017 433 TRÚNG 
07/08/2017  823 TRÚNG
06/08/2017   663 TRÚNG
 05/08/2017  783 TRÚNG
 04/08/2017  308 TRÚNG
 03/08/2017  613  TRÚNG
 02/08/2017  280  TRÚNG
 01/08/2017  565  TRÚNG
 31/07/2017  747  TRÚNG
 30/07/2017 570 TRÚNG
29/07/2017 230  TRÚNG
 28/07/2017 139 TRÚNG
 27/07/2017  333  TRÚNG
26/07/2017 967 TRÚNG
25/07/2017 164 TRÚNG
24/07/2017  037  TRÚNG
 23/07/2017  020  TRÚNG
 22/07/2017  281  TRÚNG
 21/07/2017  464  TRÚNG
 20/07/2017  733  TRÚNG
19/07/2017 937 TRÚNG
18/07/2017 666 TRÚNG
17/07/2017 488 TRÚNG
16/07/2017 039 TRÚNG
15/07/2017 181 TRÚNG
14/07/2017 866 TRÚNG
13/07/2017 831 TRÚNG
12/07/2017 632 MISS
11/07/2017 010 TRÚNG
10/07/2017 247 TRÚNG
09/07/2017 993 TRÚNG
08/07/2017 786  TRÚNG
07/07/2017 294  TRÚNG
06/07/2017 882  TRÚNG
05/07/2017 716  TRÚNG
 04/07/2017  148  TRÚNG
03/07/2017  586 TRÚNG
 02/07/2017  349  TRÚNG
 01/07/2017  461  MISS
29/06/2017 512 TRÚNG
28/06/2017 194 TRÚNG
27/06/2017 303 TRÚNG
26/06/2017 727 TRÚNG
25/06/2017 396 TRÚNG
24/06/2017 261 TRÚNG
23/06/2017 523 TRÚNG
22/06/2017 378 TRÚNG
21/06/2017 265 TRÚNG
20/06/2017 097 TRÚNG
19/06/2017 224 TRÚNG
18/06/2017 276 TRÚNG
17/06/2017 644 TRÚNG
16/06/2017 480 TRÚNG
15/06/2017 171 TRÚNG
14/06/2017 362 MISS
13/06/2017 061 TRÚNG
12/06/2017 555 TRÚNG
11/06/2017 721 TRÚNG
10/06/2017 869 TRÚNG
09/06/2017 192 TRÚNG
08/06/2017 887 TRÚNG
07/06/2017 870 TRÚNG
06/06/2017 539 TRÚNG
05/06/2017 420 TRÚNG
04/06/2017 585 TRÚNG
03/06/2017 346 TRÚNG
02/06/2017 736 TRÚNG
01/06/2017 130 TRÚNG