SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Đến với nhau là bước khởi đầu,cùng làm việc mới là phát triển,giữ được nhau mới là thành công. Các chuyên gia của chúng tôi cam kết bắt cầu hôm nay siêu chuẩn. Anh am nhanh tay lấy số kiểu lỡ!

SONG THỦ LÔ MIỀN NAM: 200.000 VNĐ

 Để nhận được số các bạn cần nạp 200.000 VNĐ vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra bạn sẽ nhìn thấy và các bạn chỉ việc chiến thôi!

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )

 Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

A/E LIÊN HỆ KHUNG CHÁT KHI NẠP THẺ BỊ LỖI

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM​

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
 20-10-2019  Kiên Giang 87-99,Đà Lạt 66-33,Tiền Giang 17-54   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
 19-10-2019  Hồ Chí Minh 27-26,Bình Phước 70-96,Hậu Giang 72-18,Long An 33-08   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 18-10-2019  Bình Dương 98-13,Trà Vinh 89-76,Vĩnh Long 48-32   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 17-10-2019 An Giang 31-24,Tây Ninh 97-16,Binh Thuận 75-61  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 42-62,Đồng Nai 21-57,Sóc Trăng 26-79   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 15-10-2019  Bạc Liêu 52-61,Bến Tre 23-49,Vũng Tàu 30-20   Win Bạc Liêu,Bến Tre
 14-10-2019  Cà Mau 11-25,Hồ Chí Minh 82-58,Đồng Tháp 69-81   Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
 13-10-2019  Đà Lạt 09-61,Kiên Giang 61-36,Tiền Giang 87-94   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 12-10-2019  Hồ Chí Minh 12-47,Bình Phước 48-23,Hậu Giang 49-61 ,Long An 16-23   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 11-10-2019  Bình Dương 49-50,Trà Vinh 52-38,Vĩnh Long 24-40   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 09-82,Tây Ninh 03-29,Binh Thuận 71-13   Win Binh Thuận
 09-10-2019  Cần Thơ 58-74,Đồng Nai 16-73,Sóc Trăng 51-84   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 08-10-2019  Bạc Liêu 65-10,Bến Tre 61-10,Vũng Tàu 36-59   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 04-74,Hồ Chí Minh 48-66,Đồng Tháp 45-59  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 18-32-58,Kiên Giang 62-80-09,Tiền Giang 29-34-61   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Hồ Chí Minh-01-47,Bình Phước 48-09,Hậu Giang 34-65 ,Long An 69-23   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 04-10-2019  Bình Dương 71-11,Trà Vinh 56-12,Vĩnh Long 18-93  Miss
 03-10-2019   An Giang 10-54,Bình Thuận 69-45,Tây Ninh 16-17   Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
 02-10-2019  Cần Thơ 31-52,Đồng Nai 64-93,Sóc Trăng 61-92   Win Cần Thơ
 01-10-2019  Bạc Liêu 37-68,Bến Tre 55-80,Vũng Tàu 32-41   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-09-2019  Cà Mau 68-13,Hồ Chí Minh 98-87,Đồng Tháp 08-84  Win Đồng Tháp
 29-09-2019  Kiên Giang 02-35,Đà Lạt 30-87,Tiền Giang 17-95   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019  Hồ Chí Minh 86-50,Bình Phước 99-29,Hậu Giang 25-30,Long An 49-43  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 27-09-2019  Bình Dương 96-78,Trà Vinh 38-71,Vĩnh Long 26-90   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 10-35,Bình Thuận 92-81,Tây Ninh 03-45   Win An Giang
 25-09-2019  Đồng Nai 12-28,Sóc Trăng 25-59,Cần Thơ 34-90   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 24-09-2019  Bạc Liêu 08-45,Bến Tre 52-53,Vũng Tàu 34-97   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 89-79,Hồ Chí Minh 54-92,Đồng Tháp 30-13   Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-09-2019  Kiên Giang 57-48,Đà Lạt 96-97,Tiền Giang 32-73   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Hồ Chí Minh 42-73,Bình Phước 69-38,Hậu Giang 68-63,Long An 99-48   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 20-09-2019  Bình Dương 18-79,Trà Vinh 44-62,Vĩnh Long 26-53  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 65-67,Tây Ninh 20-77,Binh Thuận 03-50  Win An Giang
 18-09-2019  Đồng Nai 12-23,Sóc Trăng 65-56,Cần Thơ 86-42  Miss
 17-09-2019  Bạc Liêu 42-60,Bến Tre 36-84,Vũng Tàu 16-70  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-09-2019  Cà Mau 32-82,Hồ Chí Minh 36-89,Đồng Tháp 15-90  Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
 15-09-2019  Kiên Giang 32-59,Đà Lạt 42-22,Tiền Giang 91-72  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019  Hồ Chí Minh 51-70,Bình Phước 43-57,Hậu Giang 49-33,Long An 54-62  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 13-09-2019  Bình Dương 44-59,Trà Vinh 73-16,Vĩnh Long 01-09  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long 
12-09-2019  An Giang 26-28,Tây Ninh 54-67,Binh Thuận 29-86  Miss
11-09-2019  Đồng Nai 57-45,Sóc Trăng 25-37,Cần Thơ 14-64  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-09-2019 Bạc Liêu 76-58,Bến Tre 16-08,Vũng Tàu 49-17  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-09-2019 Cà Mau 88-63,Hồ Chí Minh 67-39,Đồng Tháp 94-70 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 62-08,Đà Lạt 84-20,Tiền Giang 30-78 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 57-37,Bình Phước 78-66,Hậu Giang 74-52,Long An 78-10 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 01-75,Trà Vinh 58-77,Vĩnh Long 59-75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 18-21,Tây Ninh 80-07,Binh Thuận 79-40 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 64-72,Sóc Trăng 16-41,Cần Thơ 52-37 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 56-09,Bến Tre 68-94,Vũng Tàu 48-30 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 87-43,Hồ Chí Minh 80-64,Đồng Tháp 14-40 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-09-2019 Kiên Giang 92-52,Đà Lạt 57-13,Tiền Giang 52-46 Win Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 18-76,Bình Phước 41-24,Hậu Giang 81-80,Long An 72-50 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 90-56,Trà Vinh 94-50,Vĩnh Long 00-29 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 33-26,Tây Ninh 13-58,Binh Thuận 22-07 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-08-2019 Đồng Nai 17-87,Sóc Trăng 12-96,Cần Thơ 25-77 Miss
27-08-2019 Bạc Liêu 59-24,Bến Tre 56-26,Vũng Tàu 59-69 Win Bạc Liêu,Bến Tre
26-08-2019 Cà Mau 48-73,Hồ Chí Minh 70-29,Đồng Tháp 54-74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 59-52,Đà Lạt 70-51,Tiền Giang 34-07 Miss
24-08-2019 Hồ Chí Minh 12-46,Bình Phước 40-31,Hậu Giang 74-24,Long An 94-14 Win Hồ Chí Minh
23-08-2019 Bình Dương 22-15,Trà Vinh 01-36,Vĩnh Long 81-92 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 45-71,Tây Ninh 20-52,Binh Thuận 49-83 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 37-10,Sóc Trăng 34-07,Cần Thơ 75-44 Win Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 21-69,Bến Tre 32-83,Vũng Tàu 47-52 Win Bạc Liêu
19-08-2019 Cà Mau 65-06,Hồ Chí Minh 49-76,Đồng Tháp 99-12 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 79-70,Đà Lạt 81-76,Tiền Giang 83-65 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 61-87,Bình Phước 84-38,Hậu Giang 62-34,Long An 33-67 Win Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 49-51,Trà Vinh 05-86,Vĩnh Long 57-37 Win Bình Dương
15-08-2019 An Giang 52-22,Tây Ninh 23-01,Binh Thuận 17-45 Win An Giang
14-08-2019 Đồng Nai 31-67,Sóc Trăng 36-10,Cần Thơ 14-51 Miss
13-08-2019 Bạc Liêu 49-46,Bến Tre 92-55,Vũng Tàu 64-02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 15-20,Hồ Chí Minh 02-25,Đồng Tháp 24-81 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
11-08-2019 Kiên Giang 17-56,Đà Lạt 32-24,Tiền Giang 64-81 Win Kiên Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 15-42,Bình Phước 05-15,Hậu Giang 59-49,Long An 68-05 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-08-2019 Bình Dương 34-33,Trà Vinh 78-93,Vĩnh Long 33-17 Miss
08-08-2019 An Giang 84-37,Tây Ninh 48-55,Binh Thuận 49-57 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-08-2019 Đồng Nai 56-05,Sóc Trăng 29-62,Cần Thơ 86-74 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-08-2019 Bạc Liêu 36-90,Bến Tre 85-01,Vũng Tàu 14-45 Miss
05-08-2019 Cà Mau 32-72,Hồ Chí Minh 69-00,Đồng Tháp 37-49 Win Cà Mau,Đồng Tháp
04-08-2019 Kiên Giang 86-54,Đà Lạt 44-03,Tiền Giang 82-63 Win Kiên Giang
03-08-2019 Hồ Chí Minh 29-90,Bình Phước 66-23,Hậu Giang 74-82,Long An 33-66 Miss
02-08-2019 Bình Dương 33-70,Trà Vinh 82-17,Vĩnh Long 14-69 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-08-2019 An Giang 17-72,Tây Ninh 93-44,Binh Thuận 96-17 Win An Giang

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *