ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Đến với nhau là bước khởi đầu,cùng làm việc mới là phát triển,giữ được nhau mới là thành công. Các chuyên gia của chúng tôi cam kết bắt cầu hôm nay siêu chuẩn. Anh am nhanh tay lấy số kiểu lỡ!

ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC 600.000 VNĐ

 Để nhận được số các bạn cần nạp 600.000 VNĐ vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra bạn sẽ nhìn thấy và các bạn chỉ việc chiến thôi!

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

A/E LIÊN HỆ KHUNG CHÁT KHI NẠP THẺ BỊ LỖI

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY
23-01-2020 Đầu 7 Đuôi 5 Win 75
22-01-2020 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4
21-01-2020 Đầu 9 Đuôi 7 Win 97
20-01-2020 Đầu 0 Đuôi 5 Miss
19-01-2020 Đầu 2 Đuôi 1 Win 21
18-01-2020 Đầu 0 Đuôi 6 Win 06
17-01-2020 Đầu 7 Đuôi 1 Win 71
16-01-2020 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82

15-01-2020

Đầu 1 Đuôi 0

Win 10

14-01-2020 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6
13-01-2020 Đầu 4 Đuôi 4 Win 44
12-01-2020 Đầu 8 Đuôi 0 Win 80
11-01-2020 Đầu 3 Đuôi 7 Miss
10-01-2020 Đầu 9 Đuôi 6 Win 96
09-01-2020 Đầu 7 Đuôi 4 Win 74
08-01-2020 Đầu 0 Đuôi 5 Win Đầu 0
07-01-2020 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đuôi 4
06-01-2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win 12
05-01-2020 Đầu 2 Đuôi 1 Win 21
04-01-2020 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đuôi 9
03-01-2020 Đầu 4 Đuôi 3 Win 43
02-01-2020 Đầu 4 Đuôi 0 Miss

01-01-2020

Đầu 3 Đuôi 5

Win Đuôi 5

31-12-2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win 08
30-12-2019 Đầu 8 Đuôi 8 Win 88
29-12-2019 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đuôi 1
28-12-2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win 01
27-12-2019 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7
26-12-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Win 39
25-12-2019  Đầu 8 Đuôi 1  Win 81 
24-12-2019 Đầu 1 Đuôi 6 Miss
23-12-2019 Đầu 2 Đuôi 4 Win 24
22-12-2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win 42
21-12-2019 Đầu 5 Đuôi 6 Miss
20-12-2019 Đầu 4 Đuôi 8 Miss
19-12-2019 Đầu 8 Đuôi 1 Win 81
18-12-2019 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đuôi 9
17-12-2019 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2
16-12-2019 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6
15-12-2019
Đầu 1- Đuôi 8
Miss
14-12-2019 Đầu 9 Đuôi 4 Win 94
13-12-2019 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
12-12-2019 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
11-12-2019 Đầu 8 Đuôi 5 Win 85
10-12-2019 Đầu 4 Đuôi 4 Miss
09-12-2019 Đầu 7 Đuôi 6 Win 76
08-12-2019 Đầu 4 Đuôi 0 Win 40
07-12-2019 Đầu 3 Đuôi 8 Win 38
06-12-2019 Đầu 3 Đuôi 0 Win 30
05-12-2019 Đầu 6 Đuôi 7 Win 67
04-12-2019 Đầu 1 Đuôi 9 Win 19
03-12-2019 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9
02-12-2019 Đầu 7 Đuôi 9 Miss

01-12-2019

Đầu 7 Đuôi 7

Win

Đuôi 7

30-11-2019 Đầu 9 Đuôi 6 Win 96
29-11-2019 Đầu 0 Đuôi 3 Win 03
28-11-2019 Đầu 3 Đuôi 2 Win 32
27-11-2019  Đầu 7 Đuôi 5 Miss
26-11-2019 Đầu 3 Đuôi 1 Win 31
25-11-2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win 68
24-11-2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win 42
23-11-2019 Đầu 6 Đuôi 0 Miss
22-11-2019 Đầu 7 Đuôi 8 Win 78
21-11-2019 Đầu 1 Đuôi 1 Win Đầu 1
20-11-2019 Đầu 5 Đuôi 1 Win 51
19-11-2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win 42
18-11-2019 Đầu 8 Đuôi 4 Win 84
17-11-2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0
16-11-2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win 82

15-11-2019

Đầu 8 Đuôi 0

Miss

14-11-2019 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5
13-11-2019  Đầu 1 Đuôi 8  Win 18 
12-11-2019  Đầu 4 Đuôi 4  Win 44 
11-11-2019  Đầu 2 Đuôi 6 Win Đuôi 6 
10-11-2019  Đầu 1 Đuôi 0  Win 10 
09-11-2019  Đầu 0 Đuôi 2  Win 02 
08-11-2019  Đầu 8 Đuôi 3 Miss
07-11-2019  Đầu 2 Đuôi 4  Win 24 
06-11-2019  Đầu 8 Đuôi 1  Win 81 
05-11-2019  Đầu 8 Đuôi 0  Win Đuôi 0  
04-11-2019  Đầu 4 Đuôi 3  Win 43 
03-11-2019  Đầu 1 Đuôi 1  Win 11 
02-11-2019  Đầu 9 Đuôi 4  Win 94 
01-11-2019  Đầu 5 Đuôi 8  Win Đuôi 8 
31-10-2019  Đầu 6 Đuôi 2  Win 62 
30-10-2019  Đầu 9 Đuôi 6  Win Đầu 9 
29-10-2019  Đầu 2 Đuôi 4 Miss
28-10-2019  Đầu 3 Đuôi 9  Win 39 
27-10-2019  Đầu 1 Đuôi 6  Win 16 
26-10-2019  Đầu 0 Đuôi 9  Win 09 
 25-10-2019 Đầu 8 Đuôi 2   Win Đầu 8
24-10-2019 Đầu 3 Đuôi 8 Miss
23-10-2019  Đầu 5 Đuôi 3  Win 53 
22-10-2019  Đầu 4 Đuôi 3 Miss
 21-10-2019  Đầu 7 Đuôi 4   Win Đuôi 9 
20-10-2019  Đầu 6 Đuôi 9  Win Đuôi 9 
 19-10-2019  Đầu 9 Đuôi 8   Win 98 
18-10-2019  Đầu 7 Đuôi 9 Miss
17-10-2019  Đầu 6 Đuôi 1   Win 61 
16-10-2019  Đầu 4 Đuôi 1  Win 41 

 15-10-2019

 Đầu 3 Đuôi 0

  Win 30 

14-10-2019  Đầu 1 Đuôi 4  Win Đầu 1
 13-10-2019  Đầu 4 Đuôi 8   Win 48 
 12-10-2019  Đầu 0 Đuôi 9   Win 09 
11-10-2019  Đầu 6 Đuôi 8  Win 68 
 10-10-2019  Đầu 4 Đuôi 6   Win 46  
 09-10-2019  Đầu 8 Đuôi 4   Win 84 
 08-10-2019  Đầu 1 Đuôi 0 Miss
 07-10-2019  Đầu 0 Đuôi 0   Win 00 
 06-10-2019  Đầu 7 Đuôi 5   Win 75 
05-10-2019  Đầu 5 Đuôi 2  Win 52 
 04-10-2019  Đầu 5 Đuôi 1   Win 51 
 03-10-2019  Đầu 2 Đuôi 7   Win 27 
 02-10-2019  Đầu 8 Đuôi 0   Win Đầu 8

 01-10-2019

 Đầu 1 Đuôi 5

  Win 15 

 30-09-2019  Đầu 9 Đuôi 6  Miss
 29-09-2019  Đầu 2 Đuôi 4   Win 24 
 28-09-2019  Đầu 1 Đuôi 6   Win 16 
27-09-2019  Đầu 7 Đuôi 8  Win 78 
 26-09-2019  Đầu 5 Đuôi 7   Win 57 
25-09-2019  Đầu 5 Đuôi 9  Win 59 
 24-09-2019  Đầu 3 Đuôi 4   Win Đuôi 4 
23-09-2019  Đầu 2 Đuôi 9  Win 29 
22-09-2019  Đầu 4 Đuôi 7 Miss
 21-09-2019  Đầu 1 Đuôi 8  Win Đuôi 8
 20-09-2019  Đầu 7 Đuôi 6   Win 76
 19-09-2019  Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2
 18-09-2019  Đầu 4 Đuôi 6  Win 46 
 17-09-2019  Đầu 0 Đuôi 1  Win 01 
 16-09-2019  Đầu 8 Đuôi 1  Miss

 15-09-2019

 Đầu 0 Đuôi 3

 Win 03 

14-09-2019  Đầu 4 Đuôi 3  Win 43 
 13-09-2019  Đầu 8 Đuôi 2  Win 82 
12-09-2019  Đầu 1 Đuôi 7  Win 17 
11-09-2019  Đầu 1 Đuôi 4 Miss
10-09-2019  Đầu 1 Đuôi 1   Win 11 
09-09-2019 Đầu 8 Đuôi 3 Win 83
08-09-2019 Đầu 1 Đuôi Win 68
07-09-2019 Đầu 1 Đuôi 6 Win 16
06-09-2019 Đầu 1 Đuôi 7 Win 17
05-09-2019 Đầu 5 Đuôi 1 Win 51
04-09-2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8
03-09-2019 Đầu 5 Đuôi 4 Win 54
02-09-2019 Đầu 2 Đuôi 5 Win 25

01-09-2019

Đầu 1 Đuôi 2

Miss

31-08-2019 Đầu 6 Đuôi 0 Win 60
30-08-2019 Đầu 1 Đuôi 0 Miss
29-08-2019 Đầu 7 Đuôi 3 Win 73
28-08-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
27-08-2019 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
26-08-2019 Đầu 6 Đuôi 3 Win 63
25-08-2019 Đầu 1 Đuôi 6 Miss
24-08-2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win 62
23-08-2019 Đầu 4 Đuôi 7 Win 47
22-08-2019 Đầu 2 Đuôi 5 Miss
21-08-2019 Đầu 3 Đuôi 7 Win 37
20-08-2019 Đầu 6 Đuôi 5 Win 65
19-08-2019 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
18-08-2019 Đầu 1 Đuôi 1 Win 11
17-08-2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win 98
16-08-2019 Đầu 3 Đuôi 6 Miss

15-08-2019

Đầu 7 Đuôi 4

Win 74

14-08-2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win 84
13-08-2019 Đầu 2- Đuôi 7 Miss
12-08-2019 Đầu 5- Đuôi 9 Win 59
11-08-2019 Đầu 1- Đuôi 0 Miss
10-08-2019 Đầu 4- Đuôi 0 Win 40
09-08-2019 Đầu 0- Đuôi 2 Win 02
08-08-2019 Đầu 3- Đuôi 9 Miss
07-08-2019 Đầu 2- Đuôi 6 Win 26
06-08-2019 Đầu 4- Đuôi 8 Win 48
05-08-2019 Đầu 9- Đuôi 1 Win 91
04-08-2019 Đầu 3- Đuôi 2 Win 32
03-08-2019 Đầu 6- Đuôi 5 Miss
02-08-2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82

01-08-2019

Đầu 5- Đuôi 6

Win 56

31-07-2019 Đầu 9- Đuôi 0 Win 90
30-07-2019 Đầu 5- Đuôi 7 Win 57
29-07-2019 Đầu 3- Đuôi 0 Miss
28-07-2019 Đầu 0- Đuôi 8 Win 08
27-07-2019 Đầu 9- Đuôi 4 Win 94
26-07-2019 Đầu 2- Đuôi 0 Win 20
25-07-2019 Đầu 1- Đuôi 7 Miss
24-07-2019 Đầu 6- Đuôi 1 Win 61
23-07-2019 Đầu 7- Đuôi 4 Win 74
22-07-2019 Đầu 9- Đuôi 8 Win 98
21-07-2019 Đầu 9 Đuôi 2 Miss
20-07-2019 Đầu 0- Đuôi 5 Win 05
19-07-2019 Đầu 0- Đuôi 2 Win 02
18-07-2019 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
17-07-2019 Đầu 0- Đuôi 9 Win 09
16-07-2019 Đầu 5- Đuôi 5 Win 55

15-07-2019

Đầu 1- Đuôi 8

Miss

14-07-2019 Đầu 0- Đuôi 2 Win 02
13-07-2019 Đầu 9- Đuôi 7 Win 97
12-07-2019 Đầu 8- Đuôi 9 Win 89

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *