CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

Đây là dịch vụ soi cầu VIP để nhận được CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM từ các chuyên gia thì các bạn cần nạp 1.000.000 VND” bên dưới đây “Sau khi nạp thẻ thành công CẶP XỈU MIỀN NAM sẽ hiện ra và các bạn sẽ nhìn thấy số hiện lên trên hệ thống” các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!
lưu ý các bạn nhìn thật kỹ số

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

A/E LIÊN HỆ KHUNG CHÁT KHI NẠP THẺ BỊ LỖI

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
HÔM NAY
 20-10-2019 Kiên Giang 607-951,Đà Lạt 433-244,Tiền Giang 879-554   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
 19-10-2019  Hồ Chí Minh 627-743,Bình Phước 729-532,Hậu Giang 415-772,Long An 172-785   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 18-10-2019  Bình Dương 203-937,Trà Vinh 476-487,Vĩnh Long 251-518  Miss
 17-10-2019 An Giang 500-895,Tây Ninh 082-603,Binh Thuận 516-663  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 911-320,Đồng Nai 902-417,Sóc Trăng 776-203   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 15-10-2019  Bạc Liêu 643-612,Bến Tre 064-832,Vũng Tàu 512-921  Miss
 14-10-2019  Cà Mau 165-459,Hồ Chí Minh 885-571,Đồng Tháp 364-044  Miss
 13-10-2019  Đà Lạt 032-061,Kiên Giang 113-613,Tiền Giang 894-489   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 12-10-2019  Hồ Chí Minh 318-461,Bình Phước 844-148,Hậu Giang 649-487,Long An 296-596   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 11-10-2019  Bình Dương 746-375,Trà Vinh 379-497,Vĩnh Long 325-290   Win Bình Dương,
 10-10-2019  An Giang 580-387,Tây Ninh 708-163,Binh Thuận 628-113   Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
 09-10-2019  Cần Thơ 126-226,Đồng Nai 675-470,Sóc Trăng 971-397   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 08-10-2019  Bạc Liêu 647-726,Bến Tre 137-713,Vũng Tàu 521-035   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 356,Đồng Tháp 675-594,Hồ Chí Minh 392-284   Win Cà Mau
 06-10-2019 Kiên Giang 396-610,Đà Lạt 356-231,Tiền Giang 328-564 Miss
 05-10-2019 Hồ Chí Minh 027-273,Bình Phước 398-044,Hậu Giang 410-433,Long An 248-698  Miss
 04-10-2019  Bình Dương 895-415,Trà Vinh 331-113,Vĩnh Long 919-456   Win Bình Dương,Trà Vinh
 03-10-2019   An Giang 024-517,Bình Thuận 841-986,Tây Ninh 521-304  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 439-493,Đồng Nai 641-806,Sóc Trăng 389-396   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 01-10-2019  Bạc Liêu 368-638,Bến Tre 764-876,Vũng Tàu 541-145   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-09-2019  Cà Mau 025-343,Hồ Chí Minh 939-698,Đồng Tháp 260-770 Miss
 29-09-2019  Kiên Giang 867-519,Đà Lạt 493-236,Tiền Giang 005-585   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-09-2019  Hồ Chí Minh 549-455,Bình Phước 599-558,Hậu Giang 932-329,Long An 524-749  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 27-09-2019  Bình Dương 381-941,Trà Vinh 647-267,Vĩnh Long 951-591   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 509-251,Bình Thuận 529-206,Tây Ninh 218-157   Win An Giang
 25-09-2019  Đồng Nai 785-587,Sóc Trăng 737-374,Cần Thơ 502-052   Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 24-09-2019  Bạc Liêu 291-941,Bến Tre 945-238,Vũng Tàu 587-688   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 400-921,Hồ Chí Minh 601-125,Đồng Tháp 247-465  Miss
22-09-2019  Kiên Giang 726-746,Đà Lạt 135-763,Tiền Giang 742-604   Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Hồ Chí Minh 303-027,Bình Phước 398-044,Hậu Giang 410-433,Long An 248-698   Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 20-09-2019  Bình Dương 123-823,Trà Vinh 843-443,Vĩnh Long 536-653  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019 An Giang 790-296,Tây Ninh 872-568,Binh Thuận 164-128  Win An Giang
 18-09-2019  Đồng Nai 180-408,Sóc Trăng 123-283,Cần Thơ 378-332  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
 17-09-2019  Bạc Liêu 196-962,Bến Tre 228-282,Vũng Tàu 428-283  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-09-2019  Cà Mau 123-646,Hồ Chí Minh 859-109,Đồng Tháp 932-674  Miss
 15-09-2019  Kiên Giang 409-525,Đà Lạt 878-712,Tiền Giang 846-320  Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-09-2019  Hồ Chí Minh 914-755,Bình Phước 843-640,Hậu Giang 622-661,Long An 375-507  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang ,Long An
 13-09-2019  Bình Dương 311-701,Trà Vinh 873-758,Vĩnh Long 348-731  Miss
12-09-2019  An Giang 689-790,Tây Ninh 872-568,Binh Thuận 382-353  Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận 
11-09-2019  Đồng Nai 967-372,Sóc Trăng 101-005,Cần Thơ 864-220  Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ  
10-09-2019  Bạc Liêu 523-495,Bến Tre 649-904,Vũng Tàu 929-698  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-09-2019 Cà Mau 343-025,Hồ Chí Minh 939-698,Đồng Tháp 770-260 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-09-2019 Kiên Giang 662-856,Đà Lạt 732-914,Tiền Giang 358-387 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-09-2019 Hồ Chí Minh 763-113,Bình Phước 574-273,Hậu Giang 839-738,Long An 086-883 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-09-2019 Bình Dương 226-300,Trà Vinh 450-693,Vĩnh Long 640-032 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 816-488,Tây Ninh 397-029,Binh Thuận 892-493 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 809-099,Sóc Trăng 123-341,Cần Thơ 755-094 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 933-127,Bến Tre 992-943,Vũng Tàu 658-942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 687-193,Hồ Chí Minh 229-701,Đồng Tháp 075-414 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-09-2019 Kiên Giang 867-345,Đà Lạt 156-324,Tiền Giang 124-499 Win Đà Lạt
31-08-2019 Hồ Chí Minh 425-013,Bình Phước 807-584,Hậu Giang 378-511,Long An 767-200 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 777-683,Trà Vinh 700-448,Vĩnh Long 793-270 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 501-532,Tây Ninh 010-946,Binh Thuận 971-962 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-08-2019 Đồng Nai 120-579,Sóc Trăng 213-276,Cần Thơ 094-206 Miss
27-08-2019 Bạc Liêu 753-161,Bến Tre 094-623,Vũng Tàu 950-138 Win Bạc Liêu,Bến Tre
26-08-2019 Cà Mau 292-508,Hồ Chí Minh 634-629,Đồng Tháp 504-225 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 257-006,Đà Lạt 717-467,Tiền Giang 034-801 Win Tiền Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 746-266,Bình Phước 969-995,Hậu Giang 596-250,Long An 619-736 Miss
23-08-2019 Bình Dương 374-224,Trà Vinh 961-683,Vĩnh Long 493-623 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 434-869,Tây Ninh 419-240,Binh Thuận 905-823 Win An Giang
21-08-2019 Đồng Nai 220-315,Sóc Trăng 306-608,Cần Thơ 106-658 Miss
20-08-2019 Bạc Liêu 676-269,Bến Tre 635-879,Vũng Tàu 801-875 Win Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 078-800,Hồ Chí Minh 252-585,Đồng Tháp 916-809 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-08-2019 Kiên Giang 364-279,Đà Lạt 554-170,Tiền Giang 181-463 Miss
17-08-2019 Hồ Chí Minh 584-799,Bình Phước 087-901,Hậu Giang 642-008,Long An 239-642 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang
16-08-2019 Bình Dương 619-093,Trà Vinh 085-260,Vĩnh Long 102-722 Win Bình Dương
15-08-2019 An Giang 609-222,Tây Ninh 655-601,Binh Thuận 865-779 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-08-2019 Đồng Nai 378-835,Sóc Trăng 968-754,Cần Thơ 198-651 Miss
13-08-2019 Bạc Liêu 662-585,Bến Tre 165-082,Vũng Tàu 575-587 Win Bạc Liêu
12-08-2019 Cà Mau 220-679,Hồ Chí Minh 790-629,Đồng Tháp 517-081 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 789-463,Đà Lạt 802-249,Tiền Giang 356-559 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 033-234,Bình Phước 205-242,Hậu Giang 858-730,Long An 401-623 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-08-2019 Bình Dương 511-649,Trà Vinh 653-949,Vĩnh Long 391-748 Miss
08-08-2019 An Giang 241-509,Tây Ninh 983-820,Binh Thuận 725-796 Win An Giang,Tây Ninh
07-08-2019 Đồng Nai 644-888,Sóc Trăng 569-610,Cần Thơ 835-905 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-08-2019 Bạc Liêu 640-587,Bến Tre 750-471,Vũng Tàu 616-234 Miss
05-08-2019 Cà Mau 345-994,Hồ Chí Minh 547-309,Đồng Tháp 195-349 Win Cà Mau
04-08-2019 Kiên Giang 637-685,Đà Lạt 715-537,Tiền Giang 058-951 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-08-2019 Hồ Chí Minh 201-084,Bình Phước 002-490,Hậu Giang 874-599,Long An 366-176 Miss
02-08-2019 Bình Dương 889-944,Trà Vinh 569-617,Vĩnh Long 139-853 Win Bình Dương
01-08-2019 An Giang 517-186,Tây Ninh 518-875,Binh Thuận 915-849 Miss

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *