CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

Đây là dịch vụ soi cầu VIP để nhận được CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM từ các chuyên gia thì các bạn cần nạp 1.000.000 VND” bên dưới đây “Sau khi nạp thẻ thành công CẶP XỈU MIỀN NAM sẽ hiện ra và các bạn sẽ nhìn thấy số hiện lên trên hệ thống” các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!
lưu ý các bạn nhìn thật kỹ số

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

A/E LIÊN HỆ KHUNG CHÁT KHI NẠP THẺ BỊ LỖI

  NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ Ở ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Ngày CẶP XỈU CHỦ SIÊU VIP MN Kết quả
HÔM NAY ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!
 12/11/2018  HCM 450-054,ĐT 324-230,CM 000-100  Win CM,ĐT,HCM
 11/11/2018  ĐL 170-771 ,KG 548-488,TG 339-839  Win TG,KG,ĐL
 10/11/2018  HCM 678-780,LA 123-213BP 000-999, HG 658-587  Win BP, HG, HCM, LA
 09/11/2018  BD 567-975 TV 546-406 VL 129-960  Win BD,TV,VL
 08/11/2018  TN 127-701,AG 218-128,BT 561- 615  Win AG, BT, TN
 07/11/2018  ĐN 678-838 CT 539-952 ST 246-146  Win ĐN,CT,ST
 06/11/2018  VT 137-837, BL 818-188,BT 543-393  Win BL,BT,VT
 05/11/2018  HCM 404-044,ĐT 444-440,CM 370-703  Win CM,ĐT,HCM
 04/11/2018  ĐL 456-644 ,KG 564-565 ,TG 321-316  Win TG,KG,ĐL
 03/11/2018  HCM 312-302,LA 890-180BP 357-753, HG 246-214  Win BP, HG, HCM, LA
 02/11/2018  BD 328-026 TV 256-625 VL 047-018  Win BD,TV,VL
 01/11/2018  TN 000-008,AG 621-260,BT 657-575  Win AG, BT, TN
 31/10/2018  ĐN 645-366 CT 459-559 ST 145-451  Win ĐN,CT,ST
 30/10/2018  VT 546-695, BL 559-955,BT 658-986  Win BL,BT,VT
 29/10/2018  HCM 178-877,ĐT 786-858,CM 521-526  Win CM,ĐT,HCM
 28/10/2018  ĐL 434-436,KG 653-635,TG 458-885  Win TG,KG,ĐL
 27/10/2018  HCM 429-149,LA 468-866BP 342-329, HG 567-037  Win BP, HG, HCM, LA
 26/10/2018  BD 290-902 TV 436-126 VL 210-020  Win BD,TV,VL
 25/10/2018  TN 357-468,AG 492-992,BT 456-565  Win AG, BT, TN
 24/10/2018  ĐN 400-040 CT 839-983 ST 458-856  Win ĐN,CT,ST
 23/10/2018  VT 569-695,BL 658-867,BT 764-421  Win BL,BT,VT
 22/10/2018  HCM 123-232,ĐT 648-826,CM 359-595  Win CM,ĐT,HCM
 21/10/2018  ĐL 123-378,KG 657-174,TG 129-291  Win TG,KG,ĐL
 20/10/2018  HCM 456-866,LA 480-048BP 345-534, HG 121-117  Win BP, HG, HCM, LA
 19/10/2018  BD 455-155 TV 317-373 VL 269-962  Win BD,TV,VL
 18/10/2018  TN 832-218,AG 459-595,BT 170-180  Win AG, BT, TN
 17/10/2018  ĐN128- 048 CT 769- 981 ST 567-789  Win ĐN,CT,ST
 16/10/2018  VT 753-525,BL 749-497,BT 548-158  Win BL,BT,VT
 15/10/2018  HCM 154-504,ĐT 648-869,CM 345-835  Win CM,ĐT,HCM
 14/10/2018  ĐL 547-179,KG 479-917,TG 838-388  Win TG,KG,ĐL
 13/10/2018  HCM 879-289,LA 569-096BP 843-489, HG 121-921  Win BP, HG, HCM, LA
 12/10/2018  BD 569-950 TV 546- 968 VL 347-473  Win BD,TV,VL
 11/10/2018 TN 468-948,AG 654-041,BT 532-685  Win AG, BT, TN
 10/10/2018  ĐN 456-645 CT 769-390 ST 101-901  Win ĐN,CT,ST
 09/10/2018  VT 438-468,BL 546-556,BT 779-979  Win BL,BT,VT
 08/10/2018  HCM 435-537,ĐT 743-574,CM 732-037  Win CM,ĐT,HCM
 07/10/2018  ĐL 567-562 ,KG 006-600,TG 568-385  Win TG,KG,ĐL
 06/10/2018  HCM 820-811,LA 619-961BP 569-049, HG 900-090  Win BP, HG, HCM, LA
 05/10/2018  BD 478-784 TV 044-440 VL 436-360  Win BD,TV,VL
 04/10/2018  TN 123-093,AG 548-408,BT 546-026  Win AG, BT, TN
 03/10/2018  ĐN 384-833 CT 490-904 ST 590-490  Win ĐN,CT,ST
 02/10/2018  VT 155-515,BL 436-396,BT 538-058  Win BL,BT,VT
 01/10/2018  HCM 547-507,ĐT 652-205,CM 504-554  Win CM,ĐT,HCM
 30/09/2018  ĐL 141-140,KG 654-469,TG 569-516  Win TG,KG,ĐL
 29/09/2018  HCM 113-013,LA 429- 299BP 929-910, HG 678-788  Win BP, HG, HCM, LA
 28/09/2018  BD 234-472 TV 546- 573 VL 659-395  Win BD,TV,VL
 27/09/2018  TN 648-896,AG 969-996,BT 135-503  Win AG, BT, TN
 26/09/2018  ĐN 425-524 CT 789-879 ST 632-674  Miss
 25/09/2018  VT 129-912,BL 120-220,BT 546-614  Win BL,BT,VT
 24/09/2018  HCM 835-756 ĐT 217-721 CM 569-695  Miss
 23/09/2018  TG 647-467 KG 314-315 ĐL 790-781  Miss
 22/09/2018  HCM 367-637 LA 964-629 HG 357-537 BP 521-215  Miss
 21/09/2018  VL 690-609 BD 753-537 TV 573-358  Miss
 20/09/2018  TN 135-935 AG 639-362 BT 535-357  Miss
 19/09/2018  ĐN 213-123 CT 790-890 ST 543-762  Miss
 18/09/2018  BT 311-123 VT 469-649 BL 036-498  Win VT
 17/09/2018  HCM 356-467 ĐT 425-279 CM 874-112  Miss
 16/09/2018  TG 614-146 KG 064-759 ĐL 489-845 Miss
 15/09/2018  HCM 254-654 LA 631-316 HG 378-478 BP 469-946  Miss
 14/09/2018  VL 849-489 BD 127-712 TV 409-490 Miss
 13/09/2018  TN 124-241 AG 773-372 BT 535-365  Miss
 12/09/2018  ĐN 375-357 CT 578-245 ST 312-112  Miss
 11/09/2018  BT 267-468 VL 754-074 BL 536-436  Miss
 10/09/2018  HCM 672-267,ĐT 543-123,CM 319-139  Win CM,ĐT,HCM
 09/09/2018  ĐL 863-836 ,KG 456-646 ,TG 432-323  Win TG,KG,ĐL
 08/09/2018  HCM 763-367,LA 643-269BP 576-953, HG 001-012  Win BP, HG, HCM, LA
 07/09/2018  BD 255-525 TV 485-358 VL 370-703  Win BD,TV,VL
 06/09/2018  TN 126-216,AG 766-660,BT 538-853  Win AG, BT, TN
 05/09/2018  ĐN 465-651 CT 721-517 ST 468-618  Win ĐN,CT,ST
 04/09/2018  VT 389-939 ,BL 754-953,BT 712-517  Win BL,BT,VT
03/09/2018 HCM 944-490,ĐT 547-057,CM 187-817 Win CM,ĐT,HCM
02/09/2018  ĐL 248-249,KG 531-314,TG 566-665  Win TG,KG,ĐL
 01/09/2018  HCM 354-547  LA 689-869 HG 231-321 BP 779-799  Miss
 31/08/2018  BD 345-535 TV 762-276 VL 521-154  Win BD,TV,VL
 30/08/2018  TN 569-489 AG 467-220 BT 325-119  Miss
 29/08/2018  ĐN 765-465 CT 951-915 ST 234-443  Win ĐN,CT,ST
 28/08/2018  VT 965-961,BL 369-169,BT 339-933  Win BL,BT,VT
 27/08/2018  HCM 679-976 ĐT 462-364 CM 300-200  Miss
 26/08/2018  TG 486-864 KG 151-532 ĐL 509-095  Miss
 25/08/2018  HCM 668-686,LA 962-926BP 675-632, HG 468-684  Win BP, HG, HCM, LA
 24/08/2018  BD 874-837 TV 366-660 VL 937-057  Win BD,TV,VL
 23/08/2018 TN 368-863 ,AG 234-238,BT 742-274  Win AG, BT, TN
 22/08/2018  ĐN 345-584 CT 120-201 ST 493-399  Win ĐN,CT,ST
 21/08/2018  VT 753-750,BL 326-126,BT 365-635  Win BL,BT,VT
 20/08/2018  HCM 001-010,ĐT 213-123,CM 210-021  Win CM,ĐT,HCM
 19/08/2018  ĐL 124-412 ,KG 199-990,TG 893-913  Win TG,KG,ĐL
 18/08/2018  HCM 741-744,LA 189-089BP 585-480, HG441- 041  Win BP, HG, HCM, LA
 17/08/2018  BD 575-075 TV 365-356 VL 675-953  Win BD,TV,VL
 16/08/2018  TN 568-685 AG 293-831 BT 107-719  Miss
 15/08/2018  ĐN 468-684 CT 957-579 ST 315-873  Miss
 14/08/2018  VT 190-091,BL 549-129,BT 489-914  Win BL,BT,VT
 13/08/2018  HCM 678-867,ĐT 148-408 ,CM 546-454  Win CM,ĐT,HCM
 12/08/2018  ĐL 459-549,KG 468-684,TG 524-525  Win TG,KG,ĐL
 11/08/2018  HCM 210-220,LA 548-384BP 434-240, HG 000-001  Win BP, HG, HCM, LA
 10/08/2018  BD 278-872 TV 199-919 VL 564-409  Win BD,TV,VL
 09/08/2018  TN 496-468 AG 841-418 BT 353-567 Miss
 08/08/2018  ĐN 127-726 CT 428-842 ST 573-173  Win ĐN,CT,ST
 07/08/2018  VT 123-203,BL 657-564,BT 789-899  Win BL, BT, VT
 06/08/2018  HCM 461-164,ĐT 845-548 ,CM 721-572  Win CM,ĐT,HCM
 05/08/2018  TG 684-674 KG 742-437 ĐL 485-245  Miss
 04/08/2018  HCM 359-395,LA 643-236BP 546-565, HG 133-333  Win BP, HG, HCM, LA
 03/08/2018  BD 009-710 TV 324-985 VL 119-827  Win BD,TV,VL
 02/08/2018  TN 389-390,AG 453-482,BT 591-959  Win AG, BT, TN
 01/08/2018  ĐN 769-679 CT 123-231 ST 562-216  Win ĐN,CT,ST
 31/07/2018  BT 389-839 VT 351-135 BL 917-791  Miss
 30/07/2018  HCM 134-340,ĐT 211-112,CM 456-640  Win CM,ĐT,HCM
 29/07/2018  ĐL 179-971 ,KG 456-654,TG 339-393  Win TG,KG,ĐL
 28/07/2018  HCM 453-258,BP 189-980,HG 752-075,LA 357-259  Win BP, HG, HCM, LA
 27/07/2018  BD 267-276 TV 438-884 VL 473-913  Win BD,TV,VL
 26/07/2018  TN 984-814,AG 546-156,BT 498-849  Win AG, BT, TN
 25/07/2018  ĐN 567-671 CT 546-467 ST 113-131  Win ĐN,CT,ST
 24/07/2018  VT 270-720,BL 573-473,BT 123-320  Win BL,BT,VT
 23/07/2018  HCM 468-948,ĐT 076-670,CM 663-636  Win CM,ĐT,HCM
 22/07/2018  ĐL 167-607 ,KG 639-936,TG 456-756  Win TG,KG,ĐL
 21/07/2018  HCM 849-439,BP 169-961,HG 645-275,LA 572-068  Win BP, HG, HCM, LA
 20/07/2018  BD 684-541 TV 817-417 VL 985-885  Win BD,TV,VL
 19/07/2018  TN 796-629,AG 997-979,BT 627-794  Win AG, BT, TN
 18/07/2018  ĐN 140-840 CT 038-308 ST 623-326  Win ĐN,CT,ST
 17/07/2018  VT 905-955,BL 134-438,BT 554-551  Win BL,BT,VT
 16/07/2018  HCM 482-812,ĐT 537-725,CM 127-271  Win CM,ĐT,HCM
 15/07/2018  ĐL 073-083,KG 791-971,TG 682-286  Win TG,KG,ĐL
 14/07/2018  HCM 054-031,BP 799-979,HG 301-130,LA 124-422  Win BP, HG, HCM, LA
 13/07/2018  BD 854-935 TV 890-892 VL 467-451  Win BD,TV,VL
 12/07/2018  TN 542-945,AG 583-309,BT 125-502  Win AG, BT, TN
 11/07/2018  ĐN 140-041 CT 647-167 ST 478-987  Win ĐN,CT,ST
 10/07/2018  VT 950-510,BL 124-725,BT 548-680  Win BL,BT,VT
 09/07/2018  HCM 234-224,ĐT 092-902,CM 113-611  Win CM,ĐT,HCM
 08/07/2018  ĐL 783-388 ,KG 236-962,TG 123-312  Win TG,KG,ĐL
 07/07/2018  HCM 975-915,BP 314-04,HG 564-624,LA 567-675  Win BP, HG, HCM, LA
 06/07/2018  BD 469-649 TV 641-046 VL 687-682  Win BD,TV,VL
 05/07/2018  TN 458-238 ,AG 125-058,BT 456-692  Win AG, BT, TN
 04/07/2018  ĐN 438-618 CT 655-054 ST 123-532  Win ĐN,CT,ST
 03/07/2018  VT 547-557,BL 580-518 ,BT 641-419  Win BL,BT,VT
 02/07/2018  HCM 369-638,ĐT 549-893,CM 139-931  Win CM,ĐT,HCM
 01/07/2018  ĐL 679-717,KG 567-667,TG 801-118  Win TG,KG,ĐL
 30/06/2018  HCM 654-243,BP 435-250,HG 567-675,LA 425-445  Win BP, HG, HCM, LA
 29/06/2018  BD 575-557 ,TV 366-066,VL 960-690  Win BD,TV,VL
 28/06/2018  TN 657-267,AG 345-540,BT 439-529  Win AG, BT, TN
 27/06/2018  ĐN 685-894 CT 656-566 ST 579-759  Win ĐN,CT,ST
 26/06/2018  VT 569-976 ,BL 549-490,BT 438-598  Win BL,BT,VT
 25/06/2018  HCM 789-389 ,ĐT 342-473 ,CM 466-446  Win CM,ĐT,HCM
 24/06/2018  ĐL 761-610,KG 438-849,TG 456-584  Win TG,KG,ĐL
 23/06/2018  HCM 471-172,BP 765-760,HG 414-416,LA 783-236  Win BP, HG, HCM, LA
 22/06/2018  BD 432-812 ,TV 580-508 ,VL 678-887  Win BD,TV,VL
 21/06/2018  TN 762-772,AG 689-186,BT 345-453  Win AG, BT, TN
 20/06/2018  ĐN 321-121 CT 444-333 ST 349-493  Win ĐN,CT,ST
 19/06/2018  VT 128-928,BL 170-701 ,BT 311-136  Win BL,BT,VT
 18/06/2018  HCM 983-893 ,ĐT 163-630 ,CM 830-530  Win CM,ĐT,HCM
 17/06/2018  ĐL 851-518 ,KG 328-083 ,TG 469-869  Win TG,KG,ĐL
 16/06/2018  HCM 470-140,BP 325-437,HG 469-964,LA 547-857  Win BP, HG, HCM, LA
 15/06/2018  BD 282-380 ,TV 717-177 ,VL 457-750  Win BD,TV,VL
 14/06/2018  TN 261-628,AG 134-341 ,BT 265-266  Win AG, BT, TN
 13/06/2018  ĐN 219-249 CT 476-247 ST 679-697  Win ĐN,CT,ST
 12/06/2018  VT 599-959 ,BL 126-621 ,BT 422-242  Win BL,BT,VT
 11/06/2018  HCM 557-575 ,ĐT 760-076 ,CM 446-464  Win CM,ĐT,HCM
 10/06/2018  ĐL 555-355 ,KG 478-308,TG 314-315  Win TG,KG,ĐL
 09/06/2018  HCM 453-533,BP 487-487,HG 417-710,LA 425-752  Win BP, HG, HCM, LA
 08/06/2018  BD 001-040,TV 421-912 ,VL 270-720  Win BD,TV,VL
 07/06/2018  TN 756-566 ,AG 249-294 ,BT 946-996  Win AG, BT, TN
 06/06/2018  ĐN 214-142 CT 437-827 ST 535-286  Win ĐN,CT,ST
 05/06/2018 BT 752-463 VT 784-365 BL 215-381 Miss
 04/06/2018 HCM 585-475 ĐT 321-231 CM 078-789 Miss
 03/06/2018 TG 385-588 KG 136-364 ĐL 735-375 Miss
 02/06/2018 HCM 286-268 LA 153-452 HG 680-860 BP 791-917 Miss
 01/06/2018 VL  389-355 BD  252-375 TV 135-503 Miss

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *