CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

Đây là dịch vụ soi cầu VIP để nhận được CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM từ các chuyên gia thì các bạn cần nạp 1.000.000 VND” bên dưới đây “Sau khi nạp thẻ thành công CẶP XỈU MIỀN NAM sẽ hiện ra và các bạn sẽ nhìn thấy số hiện lên trên hệ thống” các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!
lưu ý các bạn nhìn thật kỹ số

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01673710737

 NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ Ở ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Ngày CẶP XỈU CHỦ SIÊU VIP MN Kết quả
HÔM NAY
   Hệ thống đang tiến hành bảo trì các dịch vụ sẽ tạm dừng hoạt động 
 17/03/2018  HCM 589-923,BP128- 986,HG 658-068,LA 467-471  Win BP, HG, HCM, LA
 16/03/2018  BD 467-726,TV 482-628,VL 779-684  Win BD,TV,VL
 15/03/2018  TN 157-705,AG 535-466 ,BT 587-889  Win AG, BT, TN
 14/03/2018  ĐN 497-784 CT 969-960 ST 542-454  Win ĐN,CT,ST
 13/03/2018  VT 697-397,BL 993-979 ,BT 431-307  Win BL,BT,VT
 12/03/2018  HCM 218-108,ĐT 256-515,CM 595-495  Win CM,ĐT,HCM
 11/03/2018  ĐL 476-766,KG 261-342,TG 123-932  Win TG,KG,ĐL
 10/03/2018  HCM 531-105,BP 478-187,HG 462-467,LA 128-282  Win BP, HG, HCM, LA
 09/03/2018  BD 214-242,TV 576-647,VL 398-324  Win BD,TV,VL
 08/03/2018  TN 647-147,AG 532-054,BT 629-262  Win AG, BT, TN
 07/03/2018  ĐN 435-295 CT 214-574 ST 790-469  Win ĐN,CT,ST
 06/03/2018  VT 690-119,BL 485-385,BT 219-199  Win BL,BT,VT
 05/03/2018  HCM 376-176,ĐT 125-065,CM 589-929  Win CM,ĐT,HCM
 04/03/2018  ĐL 845-858 ,KG 415-554,TG 423-142  Win TG,KG,ĐL
 03/03/2018  HCM 154-365,BP 437-742,HG 648-468,LA 419-962 Win BP, HG, HCM, LA
 02/03/2018  BD 134-554,TV 400-406,VL 341-654  Win BD,TV,VL
 01/03/2018  TN 123-302 ,AG 775-577,BT 955-919  Win AG, BT, TN
 28/02/2018  ĐN 597-977 CT 490-077 ST 158-586  Win ĐN,CT,ST
 27/02/2018  VT 304-403,BL 152-251,BT 329-832  Win BL,BT,VT
 26/02/2018  HCM 483-283,ĐT 124-448 ,CM 590-301  Win CM,ĐT,HCM
 25/02/2018  ĐL 536-588 ,KG 130-308,TG 121-120  Win TG,KG,ĐL
 24/02/2018  HCM 546-561,BP 132-763,HG 556-565,LA 329-393  Win BP, HG, HCM, LA
 23/02/2018  BD 685-598 ,TV 453-556,VL 727-277  Win BD,TV,VL
 22/02/2018  TN 573-773,AG 300-800,BT 462-112  Win AG, BT, TN
 21/02/2018  ĐN 542-594 CT 462-865 ST 462-246  Win ĐN,CT,ST
 20/02/2018  VT 650-150,BL 341-047,BT 678-860  Win BL,BT,VT
 19/02/2018  HCM 694-901,ĐT 135-530,CM 583-723  Win CM,ĐT,HCM
 18/02/2018  ĐL 476-786 ,KG 113-334,TG 795-926  Win TG,KG,ĐL
 17/02/2018  HCM 677-762,BP 531-155,HG 596-038,LA 568-586  Win BP, HG, HCM, LA
 16/02/2018  BD 347-744,TV 138-483,VL 784-138  Win BD,TV,VL
 15/02/2018  TN 790-059 ,AG 532-215 ,BT554- 855  Win AG, BT, TN
 14/02/2018  ĐN 697-319 CT 367-674 ST 429-427  Win ĐN,CT,ST
 13/02/2018  VT 587-357 ,BL 467-605 ,BT 468-648  Win BL,BT,VT
 12/02/2018  HCM 583-058 ,ĐT 279-739 ,CM 574-927  Win CM,ĐT,HCM
 11/02/2018  ĐL 563-269 ,KG 356-457 ,TG 251-352  Win TG,KG,ĐL
 10/02/2018  HCM 132-323,BP 566-152,HG 971-719,LA 486-816  Win BP, HG, HCM, LA
 09/02/2018  BD 485-812 ,TV 170-702 ,VL 574-775  Win BD,TV,VL
 08/02/2018  TN 430-030,AG 593-393,BT 190-590  Win AG, BT, TN
 07/02/2018  ĐN 321-211 CT 555-999 ST 376-269  Win ĐN,CT,ST
 06/02/2018  VT 594-043 ,BL 124-534,BT 583-083  Win BL,BT,VT
 05/02/2018  HCM 654-616 ,ĐT 341-834 ,CM 472-517  Win CM,ĐT,HCM
 04/02/2018  ĐL 475-117 ,KG 266-688 ,TG 476-867  Win TG,KG,ĐL
 03/02/2018  HCM 486-316 ,BP 372-377,HG 684-084,LA 096-969  Win BP, HG, HCM, LA
 02/02/2018  BD 584-864 ,TV 241-148,VL 596-932  Win BD,TV,VL
 01/02/2018  TN 113-311 ,AG 312-211 ,BT 469-619  Win AG, BT, TN
 31/01/2018  ĐN 472-878 CT 547-735 ST 123-138  Win ĐN,CT,ST
 30/01/2018  VT 428-484 ,BL 136-634 ,BT 584-480  Win BL,BT,VT
 29/01/2018 HCM 890-124 ĐT 518-737 CM 633-790  Miss
 28/01/2018  TG 495-459, KG 837-378, ĐL 248-146  Win TG,KG,ĐL
 27/01/2018  HCM 510-051,BP 476-342,HG 632-363,LA 573-207  Win BP, HG, HCM, LA
 26/01/2018  BD 684-483 ,TV 678-768 ,VL 351-355  Win BD,TV,VL
 25/01/2018  TN 684-820 ,AG 216-226,BT 693-399  Win AG, BT, TN
 24/01/2018  ĐN 597-957 CT 190-907 ST 464-264  Win ĐN,CT,ST
 23/01/2018  VT 675-748 ,BL 321-320 ,BT 675-772  Win BL,BT,VT
 22/01/2018  HCM 745-757,ĐT 463-186,CM 009-080  Win CM,ĐT,HCM
 21/01/2018  TG 148-480,ĐL 675-095 ,KG 734-437  Win ĐL, KG , TG
 20/01/2018  HCM 092-290,BP 429-924,HG 157-741,LA 109-091  Win BP, HG, HCM, LA
 19/01/2018  BD 522-250,TV 180-801,VL 099-090  Win BD,TV,VL
 18/01/2018  TN 573-733 ,AG 770-570 ,BT 193-933  Win AG, BT, TN
 17/01/2108  ĐN 432-253 CT 711-107 ST 583-234  Win ĐN,CT,ST
 16/01/2108  VT 670-617,BL 424-141 ,BT 194-924  Win BL,BT,VT
 15/01/2108  HCM 021-221 ,ĐT 573-578,CM 747-447  Win CM,ĐT,HCM
 14/01/2018  TG 186-486,ĐL 950-470 ,KG 455-405  Win ĐL, KG , TG
 13/01/2018  HCM 685-085,BP 371-417,HG 586-573,LA 047-008  Win BP, HG, HCM, LA
 12/01/2018  BD 261-462 ,TV 586-886,VL 485-216  Win BD,TV,VL
 11/01/2018  TN 714-847 ,AG 690-619 ,BT 186-087  Win AG, BT, TN
 10/01/2018  ĐN 672-276 CT 856-863 ST 174-774  Win ĐN,CT,ST
 09/01/2018  VT 697-447,BL 123-323,BT 559-953  Win BL,BT,VT
 08/01/2018  HCM 653-452 ,ĐT 586-468 ,CM 910-590  Win CM,ĐT,HCM
 07/01/2018  TG 539-951 ,ĐL 149-294 ,KG 004-400  Win ĐL, KG , TG
 06/01/2018  HCM 506-405,BP 381-837,HG 475-081,LA 114-014  Win BP, HG, HCM, LA
 05/01/2018  BD 055-585 ,TV 390-955 ,VL 287-198  Win BD,TV,VL
 04/01/2018  TN 628-682 ,AG 496-798 ,BT 001-400  Win AG, BT, TN
 03/01/2018  ĐN 860-086 CT 475-965 ST 423-123  Win ĐN,CT,ST
 02/01/2018  VT 486-866,BL 163-383 ,BT 529-150  Win BL,BT,VT
 01/01/2018  HCM 598-989 ,ĐT 687-602 ,CM 135-635  Win CM,ĐT,HCM
 31/11/2017  TG 465-656 ,ĐL 185-281 ,KG 586-147  Win ĐL, KG , TG
 30/12/2017  HCM 573-470,BP 278-872 ,HG 586-602 ,LA 123-203  Win BP, HG, HCM, LA
 29/12/2017  BD 697-539 ,TV 341-413 ,VL 569-390  Win BD,TV,VL
 28/12/2017  TN 070-571 AG 475-790 BT 121-416  Miss
 27/12/2017  ĐN 314-590 CT 375-722 ST 365-794  Miss
 26/12/2017  BT 421-480 VT 855-597 BL 089-690  Miss
 25/12/2017  HCM 865-548 ,ĐT 480-100,CM 531-853  Win CM,ĐT,HCM
 24/12/2017  TG 369-363 ,ĐL 733-717 ,KG 354-042  Win ĐL, KG , TG
 23/12/2017  HCM 111-312 LA 377-153 HG 279-260 BP 155-254  Miss
 22/12/2017  BD 503-060,TV 562-153,VL 000-400  Win BD,TV,VL
 21/12/2017  TN 463-664 ,AG 499-692 ,BT 261-296  Win AG, BT, TN
 20/12/2017  ĐN 942-794 CT 579- 709 ST 099-098  Win ĐN,CT,ST
 19/12/2017  VT 717-077 ,BL 582-815 ,BT 452-055  Win BL,BT,VT
 18/12/2017  HCM 423-365 ĐT 790-495 CM 121-302  Miss
 17/12/2017  TG 946-639 ,ĐL 362-075 ,KG 942-294  Win ĐL, KG , TG
 16/12/2017  HCM 113-130,BP 964-104,HG 847-187,LA 979-747  Win BP, HG, HCM, LA
 15/12/2017  BD 684-231,TV 472-586,VL 715-517  Win BD,TV,VL
 14/12/2017  TN 958-854,AG 374-452 ,BT 856-023  Win AG, BT, TN
 13/12/2017  ĐN 462-610 CT 342-302 ST 947-380  Win ĐN,CT,ST
 12/12/2017  VT 136-365 ,BL 640-261 ,BT 472-572  Win BL,BT,VT
 11/12/2017  HCM 594-921 ,ĐT 473-973 ,CM 687-278  Win CM,ĐT,HCM
 10/12/2017  TG 586-861,ĐL 165-631,KG 472-788  Win ĐL, KG , TG
 09/12/2017  HCM 113-103,BP 583-940,HG 352-731,LA 970-479  Win BP, HG, HCM, LA
 08/12/2017  BD 047-019,TV 684-971,VL 881-288  Win BD,TV,VL
 07/12/2017  TN 483-379 ,AG 808-880 ,BT 472-713  Win AG, BT, TN
 06/12/2017  ĐN 384-488 CT 165-665 ST 117-171  Win ĐN,CT,ST
 05/12/2017  VT 713-173,BL 115-151,BT 373-247  Win BL,BT,VT
 04/12/2017  HCM 717-127 ,ĐT 382-681,CM 187-318  Win CM,ĐT,HCM
 03/12/2017  TG 473-365 KG 165-314 ĐL 399-261  Miss
 02/12/2017  HCM 462-643 LA 735-351 HG 900-191 BP 189-198  Miss
 01/12/2017  VL 683-368 BD 527-752 TV  093-094  Miss
 30/11/2017  TN 285-578 AG 127-742 BT 950-075  Miss
 29/11/2017  ĐN 078-807 CT 620-206 ST 325-022  Win ĐN,CT,ST
 28/11/2017  VT 135-153,BL 749-771,BT 511-151  Win BL,BT,VT
 27/11/2017  HCM 169-984 ,ĐT 685-018 ,CM 590-043  Win CM,ĐT,HCM
 26/11/2017  TG 190-902 ,ĐL 352-245 ,KG 589-921  Win ĐL, KG , TG
 25/11/2017  HCM 684-581,BP 351-835,HG 683-228,LA 674-077  Win BP, HG, HCM, LA
 24/11/2017  BD 387-812,TV 423-125,VL 671-717  Win BD,TV,VL
 23/11/2017  TN 486-742 ,AG 374-074 ,BT 114-113  Win AG, BT, TN
 22/11/2017  ĐN 976-670 CT 312-112 ST 540-401  Win ĐN,CT,ST
 21/11/2017  VT 475-750 ,BL 785-315 ,BT 438-884  Win BL,BT,VT
 20/11/2017  HCM 684-643 ĐT 165-765 CM 372-278  Miss
 19/11/2017  TG 473-743 ,ĐL 412-274 ,KG 431-242  Win ĐL, KG , TG
 18/11/2017  HCM 857-571 ,BP 578-761,HG 790-799,LA 684-289  Win BP, HG, HCM, LA
 17/11/2017  BD 576-059,TV 352-050,VL 579-735  Win BD,TV,VL
 16/11/2017  TN 481-822 ,AG 480-382 ,BT 472-860  Win AG, BT, TN
 15/11/2017  ĐN 392-903 CT 478-397 ST 145-831  Win ĐN,CT,ST
 14/11/2017  VT 123-324 ,BL 587-710 ,BT 403-031  Win BL,BT,VT
 13/11/2017  HCM 178-879,ĐT 000-999,CM 486-864  Win CM,ĐT,HCM
 12/11/2017  TG 382-131 ,ĐL 487-724 ,KG 201-001  Win ĐL, KG , TG
 11/11/2017  HCM 129-028,BP 467-956,HG 358-585,LA 489-563  Win BP, HG, HCM, LA
 10/11/2017  BD 980-879,TV 027-024,VL 576- 676  Win BD,TV,VL
 09/11/2017  TN 482-462 AG 970-793 BT 132-327  Miss
 08/11/2017  ĐN 570-017,CT 461-512,ST 573-416  Win ĐN,CT,ST
 07/11/2017  BT 089-793 VT 154-458 BL 328-487  Miss
 06/10/2017  HCM 123-323 ,ĐT 573-057 ,CM 598-958  Win CM,ĐT,HCM
 05/11/2017  TG 123-031 ,ĐL 563-659 ,KG 608-780  Win ĐL, KG , TG
 04/11/2017  HCM 472-606,BP 589-878,HG 263-962,LA 573-142  Win BP, HG, HCM, LA
 03/11/2017  BD 154-554 ,TV 780-401,VL 562-226  Win BD,TV,VL
 02/11/2017  TN 179-427,AG 463-636,BT 589-498  Win AG, BT, TN
01/11/2017  ĐN 098-899 ,CT 371-319 ,ST 443-235  Win ĐN,CT,ST
 31/10/2017  BL 729-916 BT 258-036 VT 115-237  Miss
 30/10/2017  CM 153-110 ,ĐT 960-058 ,HCM 305-736  Win CM,ĐT,HCM
 29/10/2017  ĐL 439-259, KG 570-121, TG 029-381  Win ĐL, KG, TG
 28/10/2017  BP 756-030 HG: 192-734 HCM: 112-372 LA 658-958  Miss
 27/10/2017  BD 954-483,TV 804-867,VL 124-530  Win BD,TV,VL
 26/10/2017  AG 169-918 BT 759-039 TN 789-019  Win TN,AG,BT
25/10/2017   ĐN 821-390,CT 931- 973,ST 001-962  Win ĐN,CT,ST
 24/10/2017  BL: 846-978 BT: 363-029 VT: 163-042  Miss
 23/10/2017  CM 097-112 ,ĐT 079-837 ,HCM 567-095  Win CM,ĐT,HCM
 22/10/2017  TG 646-103,ĐL 776-000,KG 560-370  Win TG,ĐL, KG
 21/10/2017  BP 711907, HG 040-714, HCM 590-653, LA 691-726  Win BP, HG, HCM, LA
 20/10/2017  BD 182-979,TV 177-754,VL 989-090   Win BD,TV,VL
 19/10/2017  AG 926-041 BT 937-481 TN 040-085  Win TN,AG,BT
 18/10/2017  CT:354-641 ÐN:570-556 ST:216-735  Miss
 17/10/2017  BL 664-476,BT 623-437, VT 263-251  Win BL,BT,VT
 16/10/2017  CM 147-532 ,ĐT 722-837 ,HCM 897-714  Win CM,ĐT,HCM
 15/10/2017  ĐL 167262, KG 239-009, TG 328-506 Win ĐL, KG, TG
 14/10/2017  BP 638-302, HG 133-037, HCM 718-012, LA 656-563  Win BP,HG,HCM,,LA
 13/10/2017  BD :255-572 TV :251-783 VL :582-868  Miss
 12/10/2017  AG 563-967 BT: 006-253 TN 112-450  Miss
 11/10/2017  CT 827-583  ÐN 115-574 ST 595-112  Win CT, ĐN, ST
 10/10/2017  BL 532-149 BT 346-013 VT 157-411  Miss
 09/10/2017  CM 543-208 ,ĐT 901-239 ,HCM 364-751  Win CM,ĐT,HCM
 08/10/2017 ĐL 834-993,KG 929-314, TG 768-234  Win ĐL, KG, TG
 07/10/2017  BP 711628, HG 040-080, HCM 590-445, LA 691-482  Win HCM,BP,HG,LA
 06/10/2017  BD 670-747,TV 142-073,VL 587-968  Win BD,TV,VL
 05/10/2017  AG 746-960 BT 003-490 TN 371-569  Win TN,AG,BT
 04/10/2017  CT 421-381  ÐN 713-977 ST 325-007  Win CT, ĐN, ST
 03/10/2017  BL 034-638 BT 112-043 VT 627-505  Miss
 02/10/2017  CM 463-502, ĐT 837-059, HCM 320-973  Win CM,ĐT,HCM
 01/10/2017  ĐL 463-163, KG 081-576, TG 621987  Win ĐL, KG , TG
 30/09/2017  BP 723-615, HG 785- 068, HCM 163473, LA 239-530  Win BP,HG,HCM,,LA
 29/09/2017  BD 915-885,TV 363-008,VL 720-796  Win BD,TV,VL
 28/09/2017  AG 482-059 BT 147-624 TN 581-689  Miss
 27/09/2017  CT 789-624,ĐN 089-794,ST 363-765  Win CT, ĐN, ST
 26/09/2017  BL 915-476,BT 623-230, VT 928-251  Win BL, BT, VT
 25/09/2017  CM 143-208 ,ĐT 068-239 ,HCM 533-751  Win CM,ĐT,HCM
 24/09/2017  TG 646-435,ĐL 314-143,KG 420-204 Win TG,ĐL,KG
 23/09/2017  HCM 743-153,BP 123-082,HG 089-934,LA 546-864  Win HCM ,BP ,HG ,LA
 22/09/2017  BD 546-714,TV 659-271,VL 536-979   Win BD,TV,VL
 21/09/2017 TN 463-479,AG 574-153,BT 375-785  Win TN,AG,BT
 20/09/2017  ĐN 546-875,CT 469-208,ST 380-786  Win ĐN,CT,ST
 19/09/2017  VT 536-096,BL 580-628,BT 632-352  Win VT.BL.BT
 18/09/2017  HCM 616-795,ĐT 327-715,CM 861-525  Win HCM,ĐT,CM
 17/09/2017  TG 325-457,ĐL 768-605,KG 532-457 Win TG,ĐL,KG
 16/09/2017  HCM 765-724,BP 389-841,HG 447-785,LA 760-706  Win HCM,BP,HG,LA
 15/09/2017   BD 5346-533,TV 258-678,VL 890-442  Win BD,TV,VL
 14/09/2017  TN 080-650,AG 439-816,BT 963-369  Win TN,AG,BT
 13/09/2017  ĐN 564-580,CT 319-066,ST 148-873  Win ĐN,CT,ST
 12/09/2017  VT 424-565,BL 786-683,BT 257-090  Win VT.BL.BT
 11/09/2017  HCM 435-968,ĐT 1132-499,CM 779-778  Win HCM,ĐT,CM
10/09/2017  TG 158-434,ĐL 242-212,KG 895-986  Win TG,ĐL,KG
 09/09/2017  HCM 622-968,BP 133 188,HG 323-989,LA 753-357  Win HCM,BP,HG,LA
 08/09/2017  BD 453-673,TV 613-631,VL 973-793  Win BD,TV,VL
 07/09/2017  TN 153453-,AG 289-424,BT 121-778   Win TN,AG,BT
 06/09/2017  ĐN 435-084,CT 978-979,ST 689-968  Win ĐN,CT,ST
 05/09/2017   VT 545-484,BL 7881-871,BT 531-135  Win VT.BL.BT
 04/09/2017  HCM 134-515,ĐT 875-665,CM 757-278   Win HCM,ĐT,CM
 03/09/2017  TG 768-883,ĐL 113-993,KG 634-314  Win TG,ĐL,KG
 02/09/2017  HCM 048,BP 131,HG 472,LA 961  Win HCM,BP,HG,LA
 01/09/2017  BD 607-907,TV 140-740,VL 454-979  Win BD,TV,VL
 31/08/2017  TN 343-395,AG 356-663,BT 270-685  Win TN,AG,BT
 30/08/2017  ĐN 328-795,CT 946-132,ST 649-589  Win ĐN,CT,ST
 29/08/2017  VT 367-763,BL 680-086,BT 111-000  Win VT.BL.BT
 28/08/2017  HCM 342-137,ĐT 579-079,CM 316-837  Win HCM,ĐT,CM
 27/08/2017  TG 470-864,ĐL 460-064,KG 739-793  Win TG,ĐL,KG
 26/08/2017  HCM 235-837,BP 636-127,HG 189-941,LA 806-608   Win HCM,BP,HG,LA
 25/08/2017  BD 363-542,TV 675-717,VL 256-825  Win BD,TV,VL
 24/08/2017  TN 132-185,AG 646-643,BT 664-064  Win TN,AG,BT
 23/08/2017  ĐN 637-726,CT 726-627,ST 585-639  Win ĐN,CT,ST
 22/08/2017  VT 134-666,BL 536-768,BT 565-033  Win VT.BL.BT
 21/08/2017  HCM 757-406,ĐT 123-974,CM 693-963  Win HCM,ĐT,CM
 20/08/2017  TG 131-545,ĐL 362-796,KG 215-521  Win TG,ĐL,KG
 19/08/2017  HCM 125-926,BP 528-452,HG 352-027,LA 727-787  Win HCM,BP,HG,LA
 18/08/2017  BD 134-901,TV 780-751,VL 817-795  Win BD,TV,VL
17/08/2017  TN 158-617,AG 870-890,BT 806-509  Win TN,AG,BT
 16/08/2017  ĐN 938-685,CT 231-535,ST 443-564   Win ĐN,CT,ST
 15/08/2017  VT 325-216,BL 568-243,BT 312-655  Win VT.BL.BT
 14/08/2017  HCM 670-803,ĐT 1320010,CM 574-157  Win HCM,ĐT,CM
 13/08/2017  TG 868-817,ĐL 522-589,KG 168-968  Win TG,ĐL,KG
 12/08/2017  HCM 134-154,BP 334-754,HG 134-607,LA 195895  Win HCM,BP,HG,LA
 11/08/2017  BD 969-975,TV 247-742,VL 063-136  Win BD,TV,VL
 10/08/2017  TN 132-849,AG 647-883,BT 472-616   Win TN,AG,B
 09/08/2017  ĐN 145-948,CT 432-015,ST 589-387  Win ĐN,CT,ST
 08/08/2017  VT 134-712,BL 658-812,BT 890-331  Win VT.BL.BT
 07/08/2017  HCM 134-869,ĐT 558-885,CM 120-024  Win HCM,ĐT,CM
 06/08/2017  TG -455-444,ĐL 258-582,KG 987-468  Win TG,ĐL,KG
 05/08/2017  HCM 134-301,BP 134-135,HG 211-311,LA 983-389  Win HCM,BP,HG,LA
 04/08/2017  BD 175-775,TV 396-496,VL 879-967  Win BD,TV,VL
 03/08/2017  TN 980-871,AG 132-108,BT 013-914  Win TN,AG,BT
 02/08/2017   ĐN 325-308,CT 407-704,ST 937-379  Win ĐN,CT,ST
 01/08/2017  VT 746-876,BL 134-430.BT 263-163  Win VT.BL.BT
 31/07/2017  HCM 590-905,ĐT 218-128,CM 669-966  Win HCM,ĐT,CM
 30/07/2017   TG 122-864,ĐL 321-643,KG 546-752  Win TG,ĐL,KG
 29/07/2017 HCM 348-435,BP 280-134,HG 143-704,LA 376-137  Win HCM BP.HG.LA
 28/07/2017  BD 040-483,TV 541-867,VL 124-294  Win BD,TV,VL
 27/07/2017  TN 826-853,AG 946-649,BT 689-123  Win TN,AG
 26/07/2017  ĐN 413-294,CT 134-314,ST 919-968  Win ĐN,CT,ST
 25/07/2017  VT 534-280,BL 162-297,BT 589-421   Miss
 24/07/2017  HCM 325-285,ĐT 984-053,CM 164-253  Miss
 23/07/2017 TG 443-200,ĐL 158-939,KG 476-372  Miss
 22/07/2017  HCM 622-968,BP 196-692,HG 058-980,LA 646-352  Win HCM,BP,HG
 21/07/2017  BD 386-968,TV 190-091,VL 680-784  Win BD,TV,VL
 20/07/2017  TN 753-763,AG 132-244,BT 419-074  Win TN,AG,BT
 19/07/2017  ĐN 709-865,CT 180-870,ST 788-887   Win ĐN,CT,ST
 18/07/2017  VT 459-463,BL 339-559,BT 538-657  Win VT.BL,BT
 17/07/2017  HCM 454-190,ĐT 332-766,CM 688-889 Win HCM,ĐT,CM
 16/07/2017  TG 314-230,ĐL 324-198,KG 776-905   Miss
 15/07/2017  HCM 424-313,BP 392-876,HG 446–786,LA 803-864  Win HCM,BP,HG,LA
 14/07/2017  BD 809-968,TV 785-063,VL 660-853  Win BD,TV,VL
 13/07/2017  TN 445-764,AG 132-034,BT 588-897  Win TN,AG,BT
 12/07/2017  ĐN 197-865,CT 325-637,ST 857-878  Win ĐN,CT,ST
 11/07/2017  VT 828-987,BL555 -636,BT 759-976  Win VT.BT
10/07/2017 HCM 186-986,ĐT 990-626,CM 570-095 Win HCM,ĐT,CM
 09/07/2017 TG 981-374,ĐL 293-834,KG 834-093  Win HCM,BP,HG,LA
 08/07/2017  HCM 483-852,BP 925-768,HG 153-597,LA 943-896  Win HCM,BP,HG,LA
 07/07/2017  BD 870-770,TV 785-595,VL 193-675  Win BD,TV,VL
 05/07/2017  ĐN 708-087,CT 594-953,ST 314-413 Win ĐN,CT,ST
 04/07/2017  VT 870-867,BL 685-586,BT 952-592  Win VT.BL.BT
 03/07/2017  HCM 037-703,ĐT 947-794,CM 677-767  Win HCM ,ĐT,CM
 02/07/2017  TG 394-786,ĐL 919-978,KG 132-485  Win TG,ĐL,KG
 01/07/2017  HCM 601-160,BP 388-674,HG 564-344,LA 918-675  Win HCM,BP,HG,LA

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *